Navigácia

Obsah

Silvestrovská kapustnica a vítanie nového roka.

Typ: ostatné
Silvestrovská kapustnica.
Príslušníci Mestskej polície v Galante aj v roku 2016 zorganizovali prípravu Silvestrovskej kapustnice pre ľudí bez prístrešia v spolupráci s Domovom dôchodcov Patria. K tejto akcii sa pripojilo aj Občianske združenie Templars Slovakia, niekoľkí zástupcovia tohoto združenia spolu so zástupkyňou prednostu mestského úradu priniesli týmto občanom potraviny, koláčiky a rôzne veci na dennú potrebu.

Pán primátor mesta Galanta materiálne prispel k tejto akcii. Vypočul a riešil problémy, s ktorými denne zápasia ľudia bez domova. Na akcii sa spolupodieľali majitelia prevádzok mäsiarstva Kajoš a lahôdok Horváth Univerzál. Všetkým, ktorí sa spolupodieľali a  pripravovali túto akciu patrí poďakovanie.

 

Privítanie nového roka.

V meste Galanta na Mierovom Námestí sa konala Silvestrovská zábava a vítanie nového roka 2017. Osláv sa zúčastnilo niekoľko stoviek občanov, ktorí si prišli pozrieť ohňostroj organizovaný Mestským úradom Galanta. V roku 2016 bolo prijaté VZN mesta č.15/2016 o používaní zábavnej pyrotechniky, v ktorom sa okrem iného píše, že na Mierovom námestí v Galante je zákaz používania pyrotechniky s výnimkou odborne riadeného ohňostroja.Dôvodom tohoto rozhodnutia bolo zabezpečiť ochranu zdravia a majetku prítomných obyvateľov na oslavách. Dozor na oslavách vykonávalo niekoľko príslušníkov mestskej polície, ktorí porušenie platného VZN nezaznamenali. Spokojnosť s týmto rozhodnutím vyjadrilo niekoľko desiatok občanov, ktorí sa v minulých rokoch zúčastňovali na týchto akciách.


Vytvorené: 13. 1. 2017
Posledná aktualizácia: 1. 11. 2017 23:14
Autor: Miroslav Grell - náčelník MsP Galanta