Navigácia

Obsah

Pomôžte uchrániť svoj majetok!

Typ: ostatné
Prišiel čas dovoleniek a s tým je spojený aj väčší výskyt bytových krádeží-vlámačiek, hlavne na sídliskách, kde v obytných blokoch je väčšia anonymita medzi obyvateľmi.

Touto cestou, by som Vás chcel požiadať o spoluprácu s mestskou políciou Galanta, aby sme spolu s Vami zabránili a svojim prístupom predišli v konaní rôznym podvodníkom a nespratníkom, ktorí sa takýmto spôsobom obohacujú na úkor iného.

Zo strany Vás občanov je potrebné si všímať a spraviť niekoľko úkonov:
- všímať a zachytiť pohyb cudzích prípadne podozrivo správajúcich sa osôb
- pokiaľ tieto osoby sú s motorovým vozidlom zaznamenať evidenčné číslo vozidla
- nenechajte spustené rolety počas celého obdobia, keď je byt opustený, aby Ste nevzbudili dojem, že nie Ste doma
- zabezpečte pravidelné vyberanie poštových schránok
- cennosti, peňažnú hotovosť, náhradné kľúče, rôzne doklady, ktoré sa dajú zneužiť nenechávajte v bytoch
- riadne uzamknúť byt, prekontrolovať okná a zariadenie
- zabezpečiť dôveryhodnú osobu (susedov) na vykonanie častejších kontrol bytu a jeho nepravidelného vetrania a to doporučujeme aj z dôvodu poruchy elektroinštalácie, vodovodu a pod.
- pokiaľ máte elektronické zabezpečenie doporučujeme ho použiť
- nechajte na seba kontakt (číslo telefónu), či už u osoby, ktorej dôverujete alebo mestskej a štátnej polícii, prípadne nahláste dobu opustenia domu-bytu a na základe týchto údajov bude venovaná zvýšená pozornosť týmto objektom zo strany mestskej a štátnej polície

V prípade akéhokoľvek zistenia a poznatkov Vás žiadam nakontaktovať sa na hliadku mestskej polície: tiesňové telefónne číslo je 159 prípadne 158 alebo mobil:0908717433


pplk. Miroslav Grell
náčelník mestskej polície Galanta


Vytvorené: 13. 1. 2017
Posledná aktualizácia: 2. 11. 2017 23:14
Autor: Miroslav Grell - náčelník MsP Galanta