Navigácia

Obsah

Činnosť komisie sociálno-zdravotnej a bytovej

2022

Komisia sociálno-zdravotná a bytová

Zápisnica zo dňa 08.06.2022.pdf

Zápisnica zo dňa 26.04.2022

Zápisnica zo dňa 26.04.2022.pdf

Zápisnica zo dňa 08.03.2022

Zápisnica zo dňa 08.03.2022.pdf

Zápisnica zo dňa 01.02.2022

Zápisnica zo dňa 01.02.2022.pdf

2021

Zápisnica zo dňa 15.11.2021

Zápisnica zo dňa 15.11.2021.pdf

Zápisnica zo dňa 14.09.2021

Zápisnica zo dňa 14.09.2021.pdf

Zápisnica zo dňa 14.06.2021

zápisnica zo dňa 14.06.2021.pdf

zápisnica zo dňa 13.04.2021

Zápisnica 13.04.2021 - internet.pdf

zápisnica zo dňa 11.02.2021

Zápisnica 11.02.2021.pdf

2020

Zápisnica zo dňa 19.11.2020

Zápisnica 19.11.2020 internet.pdf

Zápisnica zo dňa 10.09.2020

Zápisnica z komisie SZaB 10.09.2020 - internet.pdf

Zápisnica zo dňa 18.08.2020

zapisnica_18_08_2020.pdf

Zápisnica zo dňa 22.05.2020

Zápisnica Internet 22.05. 2020.pdf

zápisnica zo dňa 21.04.2020

zápisnica na internet.pdf

Zápisnica zo dňa 03.03.2020

zápisnica na internet zo dňa 03.03.2020.pdf

Zápisnica zo dňa 21.01.2020

Zápisnica na internet.pdf

2019

Zápisnica zo dňa 12.11.2019

Zápisnica na internet.pdf

zápisnica zo 03.06.2019

Zápisnica na internet.pdf

Zápisnica zo dňa 22.10.2019

Zápisnica na internet zo dňa 22.10.2019.pdf

Zápisnica zo dňa 26.08.2019

Zápisnica na internet zo dňa 26.08.2019.pdf

Stránka