Navigácia

Obsah

Činnosť komisie školstva

2019

Zápisnica z komisie školstva 07.10.2019

Mgr. Renáta Zsidóová

Zápisnica 07.10.2019.pdf

Zápisnica z komisie školstva 26.08.2019

Mgr. Renáta Zsidóová

Zápisnica 26.08.2019.pdf

Zápisnica 10.06.2019

Zápisnica 10.06.2019.pdf

Zápisnica 06.05.2019

Zápisnica 06.05.2019.pdf

Zápisnica z komisie školstva 08.04.2019

Zápisnica 08.04.2019.pdf

Zápisnica z komisie školstva 11.03.2019

Zápisnica 11.03.2019.pdf

Zápisnica z komisie školstva 14.01.2019

Zápisnica 14.01.2019.pdf

2018

Zápisnica komisie školstva 15.10.2018

Zápisnica 15.10.2018 komisia školstva.pdf

Komisia školstva 27.08.2018

Zápisnica 27.08.2018.pdf

Záznam 06.07.2018

Záznam 06.07.2018.pdf

Zápisnica komisie školstva 18.06.2018

Zápisnica 18.06.2018.pdf

Zápisnica komisie školstva 21.05.2018

Zápisnica 21.05.2018.pdf

Zápisnica KŠ 09.04.2018

Zápisnica KŠ 09.04.2018.pdf

Zápisnica komsie školstva 26.02.2018

Zápisnica + rozdelenie dotácií _26.02.2018.pdf

Zápisnica komisie školstva 18.01.2018

Zápisnica KŠ 18.01.2018.pdf

2017

Zápisnica komisie školstva 14.12.2017

Zápisnica 14.12.2017 komisia školstva.pdf

Zápisnica komisie školstva 28.11.2017

Zápisnica 28.11.2017.pdf

Zápisnica komisie školstva 25.10.2017

Zápisnica 25.10.2017.pdf

Zápisnica komisie školstva 22.08.2017

Zápisnica 22.08.2017.pdf

Zápisnica komisie školstva 22.06.2017

zápisnica 22.06.2017.pdf

Stránka