Navigácia

Obsah

Činnosť komisie školstva

2022

Príloha č.2 k zápisnici zo dňa 06.06.2022

Príloha č. 2_Plán práce KŠ II. polrok 2022.pdf

Príloha č.1 k zápisnici zo dňa 06.06.2022

Príloha č. 1 _Návrh na vyplatenie odmien I. polrok 2022.pdf

Zápisnica_KŠ_06.06.2022

Zápisnica 06.06.2022_s prílohami.pdf

Zápisnica_KŠ_per rollam_02.05.2022

Zápisnica_per rollam 02.05.2022.pdf

Zápisnica_Komisia školstva_04.04.2022

Zápisnica 04.04.2022.pdf

Zápisnica KŠ_14.02.2022

Zápisnica 14.02.2022.pdf

2021

Príloha č. 1_Návrh na vyplatenie odmien II. polrok 2021

Príloha č. 1_Návrh na vyplatenie odmien za II. polr. 2021.pdf

Zápisnica KŠ_24.11.2021

Zápisnica 24.11.2021.pdf

Zápisnica_Komisia školstva_18.10.2021

Zápisnica_Komisia školstva_18.10.2021

Zápisnica 18.10.2021.pdf

Zápisnica_Komisia školstva_30.08.2021

Zápisnica 30.08.2021.pdf

Príloha č.2 k zápisnici KŠ_8.6.2021

Príloha č. 2_Návrh na vyplatenie odmien za I. polrok 2021.pdf

Príloha č.1 k zápisnici KŠ_8.6.2021

Príloha č. 1_Plán práce KŠ na II. polrok 2021.pdf

Zápisnica_Komisia školstva_8.6.2021

Zápisnica 08.06.2021.pdf

zápisnica_Komisia školstva_5.5.2021

Zápisnica 05.05.2021.pdf

zápisnica komisie školstva z hlasovania per rollam

Zápisnica_per rollam 22.02.2021.pdf

zápisnica komisie školstva z hlasovania per rollam

Zápisnica_per rollam 12.02.2021.pdf

2020

Príloha č. 2 k zápisnici KŠ_26.11.2020

Príloha č. 2 k zápisnici 26.11.2020.pdf

Príloha č. 1 k zápisnici KŠ_26.11.2020

Príloha č. 1 k zápisnici 26.11.2020.pdf

Zápisnica_Komisia školstva_26.11.2020

Zápisnica 26.11.2020.pdf

Zápisnica_Komisia školstva_27.08.2020

Zápisnica 27.08.2020.pdf

Stránka