Navigácia

Obsah

Činnosť komisie školstva

2020

Zápisnica_Komisia školstva_27.08.2020

Zápisnica 27.08.2020.pdf

Záznam Komisie školstva zo dňa 26.05.2020

Záznam 26.05.2020

Záznam KŠ zo dňa 26.05.2020.pdf

Zápisnica 29.04.2020

Zápisnica zo zasadnutia komisie školstva

Zápisnica 29.04.2020.pdf

Zápisnica

Zápisnica zo zasadnutia Komisie školstva zo dňa 10.02.2020

Zápisnica 10.02.2020.pdf

2019

Zápisnica

Zápisnica zo zasadnutia Komisie školstva 04.11.2019

Zápisnica 04.11.2019.pdf

Zápisnica z komisie školstva 07.10.2019

Mgr. Renáta Zsidóová

Zápisnica 07.10.2019.pdf

Zápisnica z komisie školstva 26.08.2019

Mgr. Renáta Zsidóová

Zápisnica 26.08.2019.pdf

Zápisnica 10.06.2019

Zápisnica 10.06.2019.pdf

Zápisnica 06.05.2019

Zápisnica 06.05.2019.pdf

Zápisnica z komisie školstva 08.04.2019

Zápisnica 08.04.2019.pdf

Zápisnica z komisie školstva 11.03.2019

Zápisnica 11.03.2019.pdf

Zápisnica z komisie školstva 14.01.2019

Zápisnica 14.01.2019.pdf

2018

Zápisnica komisie školstva 15.10.2018

Zápisnica 15.10.2018 komisia školstva.pdf

Komisia školstva 27.08.2018

Zápisnica 27.08.2018.pdf

Záznam 06.07.2018

Záznam 06.07.2018.pdf

Zápisnica komisie školstva 18.06.2018

Zápisnica 18.06.2018.pdf

Zápisnica komisie školstva 21.05.2018

Zápisnica 21.05.2018.pdf

Zápisnica KŠ 09.04.2018

Zápisnica KŠ 09.04.2018.pdf

Zápisnica komsie školstva 26.02.2018

Zápisnica + rozdelenie dotácií _26.02.2018.pdf

Zápisnica komisie školstva 18.01.2018

Zápisnica KŠ 18.01.2018.pdf

Stránka