Navigácia

Obsah

Činnosť komisie školstva

2021

Príloha č. 1_Návrh na vyplatenie odmien II. polrok 2021

Príloha č. 1_Návrh na vyplatenie odmien za II. polr. 2021.pdf

Zápisnica KŠ_24.11.2021

Zápisnica 24.11.2021.pdf

Zápisnica_Komisia školstva_18.10.2021

Zápisnica_Komisia školstva_18.10.2021

Zápisnica 18.10.2021.pdf

Zápisnica_Komisia školstva_30.08.2021

Zápisnica 30.08.2021.pdf

Príloha č.2 k zápisnici KŠ_8.6.2021

Príloha č. 2_Návrh na vyplatenie odmien za I. polrok 2021.pdf

Príloha č.1 k zápisnici KŠ_8.6.2021

Príloha č. 1_Plán práce KŠ na II. polrok 2021.pdf

Zápisnica_Komisia školstva_8.6.2021

Zápisnica 08.06.2021.pdf

zápisnica_Komisia školstva_5.5.2021

Zápisnica 05.05.2021.pdf

zápisnica komisie školstva z hlasovania per rollam

Zápisnica_per rollam 22.02.2021.pdf

zápisnica komisie školstva z hlasovania per rollam

Zápisnica_per rollam 12.02.2021.pdf

2020

Príloha č. 2 k zápisnici KŠ_26.11.2020

Príloha č. 2 k zápisnici 26.11.2020.pdf

Príloha č. 1 k zápisnici KŠ_26.11.2020

Príloha č. 1 k zápisnici 26.11.2020.pdf

Zápisnica_Komisia školstva_26.11.2020

Zápisnica 26.11.2020.pdf

Zápisnica_Komisia školstva_27.08.2020

Zápisnica 27.08.2020.pdf

Záznam Komisie školstva zo dňa 26.05.2020

Záznam 26.05.2020

Záznam KŠ zo dňa 26.05.2020.pdf

Zápisnica 29.04.2020

Zápisnica zo zasadnutia komisie školstva

Zápisnica 29.04.2020.pdf

Zápisnica

Zápisnica zo zasadnutia Komisie školstva zo dňa 10.02.2020

Zápisnica 10.02.2020.pdf

2019

Zápisnica

Zápisnica zo zasadnutia Komisie školstva 04.11.2019

Zápisnica 04.11.2019.pdf

Zápisnica z komisie školstva 07.10.2019

Mgr. Renáta Zsidóová

Zápisnica 07.10.2019.pdf

Zápisnica z komisie školstva 26.08.2019

Mgr. Renáta Zsidóová

Zápisnica 26.08.2019.pdf

Stránka