Navigácia

Obsah

Činnosť komisie investičnej výstavby, životného prostredia, kultúrnych pamiatok, dopravy a verejného poriadku

2022

Zápisnica zo zasadnutia komisie IV ŽP KP a VP zo dňa 2.5.2022

Zápisnica zo zasadnutia komisie IV ŽP KP a VP zo dňa 2.5.2022

zápisnica_2_5_2022.pdf

Zápisnica zo zasadnutia komisie IV ŽP KP a VP zo dňa 9.2.2022

Zápisnica zo zasadnutia komisie IV ŽP KP a VP zo dňa 9.2.2022

zápisnica_9_2_2022.pdf

2021

Zápisnica zo zasadnutia komisie IV ŽP KP a VP zo dňa 24.11.2021

Zápisnica zo zasadnutia komisie IV ŽP KP a VP zo dňa 24.11.2021

zápisnica z komisie 24_11_2021.pdf

Zápisnica zo zasadnutia komisie IV ŽP KP a VP zo dňa 29.6.2021

Zápisnica zo zasadnutia komisie IV ŽP KP a VP zo dňa 29.6.2021

zápisnica per - rollam jún_2021.pdf

Zápisnica zo zasadnutia komisie IV ŽP KP a VP zo dňa 20.9.2021

Zápisnica zo zasadnutia komisie IV ŽP KP a VP zo dňa 20.9.2021

zápisnica z komisie 20_9_2021.pdf

Komisia IV ŽP KP a VP zo dňa 11.5.2021

Komisia IV ŽP KP a VP zo dňa 11.5.2021

zápisnica z komisie 11_5_2021.pdf

Komisia IV ŽP KP a VP zo dňa 29.3. 2021

Komisia IV ŽP KP a VP zo dňa 29.3. 2021

zápisnica z komisie 29_3_2021.pdf

Komisia IV ŽP KP a VP zo dňa 24.3.2021

Komisia IV ŽP KP a VP zo dňa 24.3.2021

zápisnica z komisie 24_3_2021.pdf

Komisia IV ŽP KP a VP per rollam február 2021

Komisia IV ŽP KP a VP per rollam február 2021

zápisnica per - rollam február 2021.pdf

2020

Zápisnica zo zasadnutia komisie IV ŽP KP a VP zo dňa 25.11.2020

Zápisnica zo zasadnutia komisie IV ŽP KP a VP zo dňa 25.11.2020

záznam z komisie 25_11_2020.pdf

Zápisnica zo zasadnutia komisie IV ŽP KP a VP zo dňa 10.9.2020

Zápisnica zo zasadnutia komisie IV ŽP KP a VP zo dňa 10.9.2020

Zápisnica zo sasadnutia komisie 10_9_2020.pdf

Zápisnica zo zasadnutia komisie IV ŽP KP a VP zo dňa 25.5.2020

Zápisnica zo zasadnutia komisie IV ŽP KP a VP zo dňa 25.5.2020

zápisnica zo zasadnutia komisie 25_5_2020.pdf

Zápisnica zo zasadnutia komisie IV ŽP a VP zo dňa 27.2.2020

Zápisnica zo zasadnutia komisie IV ŽP a VP zo dňa 27.2.2020

Zápisnica zo zasadnutia komisie_27_2_2020.pdf

Komisia IV ŽP KP a VP 20.január 2020

Zápisnica zo zasadnutia komisie IV ŽP KP a VP

Zápisnica z komisie_20_1_2020.pdf

2019

Komisia IV ŽP KP a VP 18 november 2019

Komisia IV ŽP KP a VP 18 november 2019

18 november 2019.pdf

Komisia IV ŽP KP a VP 9.september 2019

Komisia_09_09_2019.pdf

Komisia IV ŽP KP a VP 7.jún 2019

záznam s komisie_07_06_2019.pdf

záznam 1.4.2019

komisia_01_04_2019.pdf

záznam 12.2.2019

Záznam z komisie_12_2_2019.pdf

zápisnica_14.01.2019_bod č.12 TC Galandia

Z├íznam TC Galandia - bod ─Ź.12.pdf

Stránka