Tartalom

Alpolgármester

Takáč Zsolt
tel.: +421/31/788 43 03
fax: +421/31/780 35 92
e-mail:zsolt.takac@galanta.sk

 • Galánta Város polgármestere 2015. február 13-i hatállyal bízta meg helyettesét az alpolgármesteri tisztség betöltésével. 
 • Az alpolgármester helyettesíti a polgármestert annak távollétében, ill. ha a polgármester nem tudja ellátni a feladatait (a 369/1990 számú községi önkormányzatokról szóló törvény 13. paragrafusa).

 

A polgármester helyettese a következő tevékenységeket és feladatokat hivatott ellátni:

 • döntéseket hoz a várost, a városi hivatalt és a városi rendőrséget érintő általános és aktuális ügyekben
 • képviseli a várost különböző rendezvényeken, fogadásokon, munkaértekezleteken
 • részt vesz a városi képviselő-testület mellett működő bizottságok ülésein
 • részt vesz a városrészek ülésein
 • aláírja a város önkormányzati hatáskörébe tartozó határozatokat, állásfoglalásokat
 • aláírja a hivatalos leveleket
 • aláírja a 211/2000 sz. az információkhoz való szabad hozzáférésről szóló információs törvény értelmében kiadott határozatokat
 • aláírja a megrendeléseket (munka, áru, szolgáltatás), a készpénzzel való fizetési felszólításokat, valamint a banki átutalásokat
 • aláírja a végrehajtási határozati javaslatokat
 • a városi hivatal alkalmazottainak elrendelheti, illetve jóváhagyhatja a túlórát
 • aláírja az alkalmazottak bérelszámolási bizonylatát, a városi képviselők, a városrészek bizottsági tagjai, ill. a képviselő-testület mellett működő bizottságok azon tagjai jutalmának kifizetését, akik nem városi képviselők.
 • kivételes esetekben aláírja a munkaidőn kívüli munkavégzésről szóló megállapodásokat.