Menu
Mesto Galanta
mestoGalanta

Vitajte
v Galante

rozšírené vyhľadávanie

Na území mesta Galanta sa nachádza päť materských škôl , štyri základné školy, dve základné umelecké školy a jedno centrum voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Galanta. V meste je zriadená jedna špeciálna základná škola, päť stredných škôl v pôsobnosti vyššieho územného celku, jedna súkromná materská škola.

Podrobné informácie v oblasti vzdelávania a školstva nájdete v Správe o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení pre príslušný kalendárny rok v podmenu" Metodické správy a oznamy".

Metodické správy a oznamy

Zobrazené 1-30 z 38

Pracovná ponuka

Dátum: 8. 7. 2024

Pracovná ponuka - učiteľka v materskej škole - MŠ, Sídl. SNP 999/29 v Galante

Pracovná ponuka

Dátum: 4. 7. 2024

Pracovná ponuka - pomocný vychovávateľ v Materskej škole - Óvoda, Sídl. Sever, Česká 1453 v Galante

Výberové konanie - riaditeľ ZŠ, Štefánikova ul.

Dátum: 17. 4. 2024

Mesto Galanta vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa školy:
Základná škola, Štefánikova ul. 745/1, 924 01 Galanta

Výberové konanie - riaditeľ MŠ, Sídl. Clementisove sady

Dátum: 17. 4. 2024

Mesto Galanta vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa školy:
Materská škola, Sídl. Clementisove sady 902/3, 924 01 Galanta

Výberové konanie - riaditeľ MŠ, Nová doba

Dátum: 17. 4. 2024

Mesto Galanta vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa školy:
Materská škola, Nová doba 923/12, 924 01 Galanta

Výberové konanie - riaditeľ MŠ s VJM - Óvoda, Nová doba

Dátum: 17. 4. 2024

Mesto Galanta vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa školy:
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda, Nová doba 922/11, 924 01 Galanta

Výberové konanie - riaditeľ MŠ, Sídl. SNP

Dátum: 17. 4. 2024

Mesto Galanta vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa školy:
Materská škola, Sídl. SNP 999/29, 924 01 Galanta

Infografika k článku Zápis detí do 1. ročníka základnej školy

Zápis do 1. ročníka základnej školy na školský rok 2024/2025

Dátum: 18. 3. 2024

Mesto Galanta ako zriaďovateľ základných škôl na území mesta Galanta oznamuje zákonným zástupcom, že zápis do 1. ročníka základnej školy bude v termíne 11. a 12. apríla 2024.

Oznámenie - Materská škola - Óvoda, Sídl. Sever

Dátum: 6. 3. 2024

19.03.2024 prerušená prevádzka MŠ

Oznam - Materská škola, Sídl. SNP 999/29 - elokované pracovisko na ul. Úzka

Dátum: 26. 2. 2024

Prerušená prevádzka v elokovanej triede na ul. Úzka od 27.02.2024 do 01.03.2024

Oznam - Základná škola Zoltána Kodálya s VJM - Kodály Zoltán Alapiskola

Dátum: 6. 2. 2024

prerušený výchovno-vzdelávací proces od 7.2.2024 do 9.2.2024

Oznam - Základná škola, Štefánikova ul. 745/1 v Galante

Dátum: 31. 1. 2024

prerušený výchovno-vzdelávací proces na 1. stupni ZŠ (ročník 1. - 4.) od 01.02. do 02.02.2024

Oznam - Materská škola-Óvoda, Sídl. Sever

Dátum: 29. 1. 2024

Riaditeľka Materskej školy-Óvoda, Sídl. Sever oznamuje zákonným zástupcom detí, že prevádzka materskej školy bude od 30.01.2024 znova otvorená v riadnom režime.

Oznam - Materská škola - Óvoda, Sídl. Sever

Dátum: 26. 1. 2024

Riaditeľka školy oznamuje zákonným zástupcom detí, že Materská škola - Óvoda, Sídl. Sever, Česká 1453 v Galante zostáva ešte v pondelok 29. januára 2024 zatvorená z dôvodu choroby zamestnancov MŠ. Elokovaná trieda v Hodoch je naďalej v prevádzke.

Oznam - Základná škola, Štefánikova ul. 745/1

Dátum: 25. 1. 2024

prerušený výchovno-vzdelávací proces na I. a II. stupni ZŠ od 25.1.2024 do 30.1.2024

Oznámenie - Základná škola Gejzu Dusíka

Dátum: 24. 1. 2024

prerušený výchovno-vzdelávací proces na 1. stupni ZŠ (ročník 1. - 4.) od 24.01. do 26.01.2024

Zatvorené prevádzky materských škôl

Dátum: 22. 1. 2024

Materská škola, Sídl. SNP - elokovaná trieda na ul. Úzka,
Materská škola - Óvoda, Sídl. Sever

Infografika k článku Zápis do 1. ročníka základnej školy

Zápis do 1. ročníka základnej školy

Dátum: 16. 1. 2024

Mesto Galanta ako zriaďovateľ základných škôl na území mesta Galanta oznamuje zákonným zástupcom, že zápis do 1. ročníka základnej školy bude v termíne 11. a 12. apríla 2024.

INFOGRAFIKA K čLáNKU Zápis do materskej školy na školský rok 2024/2025

Zápis do materskej školy na školský rok 2024/2025

Dátum: 16. 1. 2024

Mesto Galanta ako zriaďovateľ materských škôl na území mesta Galanta oznamuje, že zápis do materskej školy na školský rok 2024/2025 bude od 6. do 10. mája 2024.

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení v pôsobnosti mesta Galanta za školský rok 2022/2023

Dátum: 8. 12. 2023

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení v pôsobnosti mesta Galanta za školský rok 2022/2023 schválená MsZ v Galante dňa 30.11.2023 uznesením č. 206-Z/2023.

Pracovná ponuka - Základná škola Gejzu Dusíka

Dátum: 17. 10. 2023

Pracovná ponuka-učiteľka I. stupňa ZŠ na zastupovanie počas dočasnej PN

Infografika k článku Do školy na bicykli 2023 Výtvarná súťaž

Výzva: Výtvarná súťaž pre I. a II. stupeň ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Galanta

Dátum: 2. 10. 2023

V rámci kampane "Do školy na bicykli 2023" primátor mesta Galanta vyhlasuje výtvarnú súťaž pre I. a II. stupeň základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Galanta.

Infografika k článku Základná škola sídl. SNP v Galante hľadá Školského špeciálneho pedagóga

Voľná pracovná pozícia - Školský špeciálny pedagóg - na Základnej skole sídl.SNP

Dátum: 14. 9. 2023

Na základe žiadosti riaditeľky ZŠ na sídlisku SNP v Galante o zverejnenie, dávame na vedomie širokej verejnosti oznam o voľnej pracovnej ponuke:

Voľná pracovná pozícia- učiteľ/ka matematiky/fyziky na Základnej skole sídl.SNP

Dátum: 14. 9. 2023

Na základe žiadosti riaditeľky ZŠ na sídlisku SNP v Galante o zverejnenie, dávame na vedomie širokej verejnosti oznam o voľnej pracovnej ponuke:

INFOGRAFIKA K čLáNKU Dôležité informácie o školskom roku a prázdninách

Prvý deň školského vyučovania, prehľad noviniek aj prázdnin

Dátum: 28. 8. 2023

Oznamujeme rodičom a žiakom materských a základných škôl v organizačnej pôsobnosti mesta Galanta, že začiatok školského vyučovania v školskom roku 2023/2024 začína v pondelok
4. septembra 2023.

Pracovné ponuky v Materskej škole - Óvoda, Sídl. Sever v Galante

Dátum: 17. 5. 2023

Riaditeľka Materskej školy-Óvoda, Sídl. Sever 1453 v Galante hľadá do pracovného pomeru:
- asistenta učiteľa MŠ,
- vedúcu školskej jedálne,
- kuchárku a pomocnú silu do kuchyne
- upratovačku.
Bližšie informácie nájdete v prílohe.

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení v pôsobnosti mesta Galanta za školský rok 2021/2022

Dátum: 19. 12. 2022

Správa bola vypracovaná v zmysle Vyhlášky č. 435 MŠVVaŠ SR, predložená 15.12.2022 na prerokovanie MsZ v Galante a schválená uznesením č. 20-Z/2022.

Podmienky prijatia detí ukrajinských utečencov, odídencov do škôl na území mesta Galanta

Dátum: 16. 3. 2022

Podmienky prijatia detí ukrajinských utečencov, odídencov do škôl na území mesta Galanta

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2020/2021

Dátum: 27. 12. 2021

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení v pôsobnosti mesta Galanta za školský rok 2020/2021

Oznam - Termíny školských prázdnin

Dátum: 28. 10. 2021

Termíny školských prázdnin v školských rokoch 2021/2022 až 2023/2024

Zobrazené 1-30 z 38

Môže vás zaujímať viac