Menu
Mesto Galanta
mestoGalanta

Vitajte
v Galante

rozšírené vyhľadávanie

VzdelávanieNa území mesta Galanta sa nachádza päť materských škôl , štyri základné školy, dve základné umelecké školy a jedno centrum voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Galanta. V meste je zriadená jedna špeciálna základná škola, päť stredných škôl v pôsobnosti vyššieho územného celku, jedna súkromná materská škola.

Podrobné informácie v oblasti vzdelávania a školstva nájdete v Správe o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení pre príslušný kalendárny rok v podmenu" Metodické správy a oznamy".

Metodické správy a oznamy

Oznam z Materskej školy, Sídl. SNP 999/29

Oznam z Materskej školy, Sídl. SNP 999/29

Dátum: 8. 12. 2023

Oznamujeme, že z prevádzkových dôvodov a zníženého počtu detí v elokovanom pracovisku MŠ na ul. Úzkej budú deti a zamestnanci elokovaného pracoviska presunutí do budovy Materskej školy, Sídl. SNP 999/29 od 11.12.2023 do odvolania.

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení v pôsobnosti mesta Galanta za školský rok 2022/2023

Dátum: 8. 12. 2023

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení v pôsobnosti mesta Galanta za školský rok 2022/2023 schválená MsZ v Galante dňa 30.11.2023 uznesením č. 206-Z/2023.

Oznámenie o udelení riaditeľského voľna ZŠ Gejzu Dusíka v Galante

Oznámenie o udelení riaditeľského voľna - Základná škola Gejzu Dusíka v Galante

Dátum: 20. 11. 2023

Riaditeľka Základnej školy Gejzu Dusíka v Galante oznamuje zákonným zástupcom nasledovné:

Oznam o uzavretí materskej školy sídlosko Sever dňa 8.11.2023

Oznam - Materská škola/Óvoda sídlisko Sever

Dátum: 7. 11. 2023

Riaditeľka Materskej školy/Óvoda Sídlisko Sever oznamuje zákonným zástupcom, že z dôvodu odstránenia poruchy na vodovodnom potrubí bude materská škola na Sídlisku Sever dňa 8.11.2023 uzavretá. Predpokladané otvorenie prevádzky je 9.11.2023.

Pracovná ponuka - Základná škola Gejzu Dusíka

Dátum: 17. 10. 2023

Pracovná ponuka-učiteľka I. stupňa ZŠ na zastupovanie počas dočasnej PN

Oznam - Materská škola, Sídl. SNP

Oznam - Materská škola, Sídl. SNP - elokované pracovisko ul. Úzka

Dátum: 10. 10. 2023

Riaditeľka Materskej školy, Sídl. SNP oznamuje zákonným zástupcom, že na elokovanom pracovisku, na ul. Úzka 720/4 bude prerušená prevádzka od 11.10.2023 do 13.10.2023 z dôvodu vysokej chorobnosti detí.
Prevádzka bude obnovená v pondelok 16.10.2023.

Do školy na bicykli 2023 Výtvarná súťaž

Výzva: Výtvarná súťaž pre I. a II. stupeň ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Galanta

Dátum: 2. 10. 2023

V rámci kampane "Do školy na bicykli 2023" primátor mesta Galanta vyhlasuje výtvarnú súťaž pre I. a II. stupeň základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Galanta.

Oznam z Materskej školy-Óvoda, Sídl. Sever

Oznam z Materskej školy-Óvoda, Sídl. Sever

Dátum: 29. 9. 2023

Oznam bol aktualizovaný!

Základná škola sídl. SNP v Galante hľadá Školského špeciálneho pedagóga

Voľná pracovná pozícia - Školský špeciálny pedagóg - na Základnej skole sídl.SNP

Dátum: 14. 9. 2023

Na základe žiadosti riaditeľky ZŠ na sídlisku SNP v Galante o zverejnenie, dávame na vedomie širokej verejnosti oznam o voľnej pracovnej ponuke:

ZŠ SNP ponúka pracovné miesto na pozíciu Učiteľ/ka 2.stupeň Fyzika, Matematika

Voľná pracovná pozícia- učiteľ/ka matematiky/fyziky na Základnej skole sídl.SNP

Dátum: 14. 9. 2023

Na základe žiadosti riaditeľky ZŠ na sídlisku SNP v Galante o zverejnenie, dávame na vedomie širokej verejnosti oznam o voľnej pracovnej ponuke:

Dôležité informácie o školskom roku a prázdninách

Prvý deň školského vyučovania, prehľad noviniek aj prázdnin

Dátum: 28. 8. 2023

Oznamujeme rodičom a žiakom materských a základných škôl v organizačnej pôsobnosti mesta Galanta, že začiatok školského vyučovania v školskom roku 2023/2024 začína v pondelok
4. septembra 2023.

Pracovné ponuky v Materskej škole - Óvoda, Sídl. Sever v Galante

Dátum: 17. 5. 2023

Riaditeľka Materskej školy-Óvoda, Sídl. Sever 1453 v Galante hľadá do pracovného pomeru:
- asistenta učiteľa MŠ,
- vedúcu školskej jedálne,
- kuchárku a pomocnú silu do kuchyne
- upratovačku.
Bližšie informácie nájdete v prílohe.

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení v pôsobnosti mesta Galanta za školský rok 2021/2022

Dátum: 19. 12. 2022

Správa bola vypracovaná v zmysle Vyhlášky č. 435 MŠVVaŠ SR, predložená 15.12.2022 na prerokovanie MsZ v Galante a schválená uznesením č. 20-Z/2022.

Podmienky prijatia detí ukrajinských utečencov, odídencov do škôl na území mesta Galanta

Dátum: 16. 3. 2022

Podmienky prijatia detí ukrajinských utečencov, odídencov do škôl na území mesta Galanta

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2020/2021

Dátum: 27. 12. 2021

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení v pôsobnosti mesta Galanta za školský rok 2020/2021

Oznam - Termíny školských prázdnin

Dátum: 28. 10. 2021

Termíny školských prázdnin v školských rokoch 2021/2022 až 2023/2024

Správa o výchovno - vzdelávacej činnosti za šk. rok 2019/2020

Dátum: 18. 3. 2021

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení v pôsobnosti mesta Galanta za školský rok 2019/2020

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení v pôsobnosti mesta Galanta za školský rok 2018/2019

Dátum: 12. 12. 2019

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení v pôsobnosti mesta Galanta za školský rok 2018/2019

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2017/2018

Dátum: 17. 4. 2019

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Galanta za školský rok 2017/2018

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení v pôsobnosti mesta Galanta za školský rok 2016/2017

Dátum: 11. 1. 2018

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení v pôsobnosti mesta Galanta za školský rok 2016/2017

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení v pôsobnosti mesta Galanta za školský rok 2015/2016

Dátum: 15. 12. 2016

.

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení v pôsobnosti mesta Galanta - školský rok 2012/2013

Dátum: 27. 11. 2013

.

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení v pôsobnosti mesta Galanta za školský rok 2011/2012

Dátum: 1. 10. 2012

V prílohe si môžete stiahnuť správu o výchovno-vzdelávacej činnosti škôl s prílohami.

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení 2010/2011

Dátum: 12. 12. 2011

V prílohe si môžete stiahnuť správu o výchovno vzdelávacej činnosti.

Mestský úrad

MOBILNÁ APLIKÁCIA

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Môže vás zaujímať viac