Menu
Mesto Galanta
mestoGalanta

Vitajte
v Galante

rozšírené vyhľadávanie

VzdelávanieNa území mesta Galanta sa nachádza päť materských škôl , štyri základné školy, dve základné umelecké školy a jedno centrum voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Galanta. V meste je zriadená jedna špeciálna základná škola, päť stredných škôl v pôsobnosti vyššieho územného celku, jedna súkromná materská škola.

Podrobné informácie v oblasti vzdelávania a školstva nájdete v Správe o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení pre príslušný kalendárny rok v podmenu" Metodické správy a oznamy".

Metodické správy a oznamy

Oznámenie zriaďovateľa Materskej školy-Óvoda, Sídl. Sever v Galante

Dátum: 23. 5. 2023

Oznámenie zriaďovateľa Materskej školy-Óvoda, Sídl. Sever, Česká 1453 v Galante

Výzva na predloženie návrhov na oceňovanie žiakov za školský rok 2022/2023

Dátum: 23. 5. 2023

Primátor mesta Galanta vyhlasuje výzvu na predloženie návrhov na oceňovanie žiakov za školský rok 2022/2023.

Výberové konanie - riaditeľ Základnej školy, Sídl. SNP 1415/49 v Galante

Dátum: 23. 5. 2023

Mesto Galanta vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy, Sídl. SNP 1415/49 v Galante.

Pracovné ponuky v Materskej škole - Óvoda, Sídl. Sever v Galante

Dátum: 17. 5. 2023

Riaditeľka Materskej školy-Óvoda, Sídl. Sever 1453 v Galante hľadá do pracovného pomeru:
- asistenta učiteľa MŠ,
- vedúcu školskej jedálne,
- kuchárku a pomocnú silu do kuchyne
- upratovačku.
Bližšie informácie nájdete v prílohe.

Výberové konanie - riaditeľ Materskej školy-Óvoda, Sídl. Sever, Česká 1453 v Galante

Dátum: 11. 5. 2023

Mesto Galanta vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy-Óvoda, Sídl. Sever, Česká 1453 v Galante.

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení v pôsobnosti mesta Galanta za školský rok 2021/2022

Dátum: 19. 12. 2022

Správa bola vypracovaná v zmysle Vyhlášky č. 435 MŠVVaŠ SR, predložená 15.12.2022 na prerokovanie MsZ v Galante a schválená uznesením č. 20-Z/2022.

Prevádzka v materských školách v školskom roku 2022/2023

Dátum: 9. 11. 2022

Prevádzka v materských školách v školskom roku 2022/2023

Podmienky prijatia detí ukrajinských utečencov, odídencov do škôl na území mesta Galanta

Dátum: 16. 3. 2022

Podmienky prijatia detí ukrajinských utečencov, odídencov do škôl na území mesta Galanta

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2020/2021

Dátum: 27. 12. 2021

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení v pôsobnosti mesta Galanta za školský rok 2020/2021

Oznam - Termíny školských prázdnin

Dátum: 28. 10. 2021

Termíny školských prázdnin v školských rokoch 2021/2022 až 2023/2024

Správa o výchovno - vzdelávacej činnosti za šk. rok 2019/2020

Dátum: 18. 3. 2021

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení v pôsobnosti mesta Galanta za školský rok 2019/2020

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení v pôsobnosti mesta Galanta za školský rok 2018/2019

Dátum: 12. 12. 2019

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení v pôsobnosti mesta Galanta za školský rok 2018/2019

SVVČ

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2017/2018

Dátum: 17. 4. 2019

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Galanta za školský rok 2017/2018

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení v pôsobnosti mesta Galanta za školský rok 2016/2017 1

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení v pôsobnosti mesta Galanta za školský rok 2016/2017

Dátum: 11. 1. 2018

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení v pôsobnosti mesta Galanta za školský rok 2016/2017

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení v pôsobnosti mesta Galanta za školský rok 2015/2016 1

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení v pôsobnosti mesta Galanta za školský rok 2015/2016

Dátum: 15. 12. 2016

.

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení v pôsobnosti mesta Galanta - školský rok 2012/2013 1

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení v pôsobnosti mesta Galanta - školský rok 2012/2013

Dátum: 27. 11. 2013

.

Správa

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení v pôsobnosti mesta Galanta za školský rok 2011/2012

Dátum: 1. 10. 2012

V prílohe si môžete stiahnuť správu o výchovno-vzdelávacej činnosti škôl s prílohami.

Správa

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení 2010/2011

Dátum: 12. 12. 2011

V prílohe si môžete stiahnuť správu o výchovno vzdelávacej činnosti.

Môže vás zaujímať viac