Menu
Mesto Galanta
mestoGalanta

Vitajte
v Galante

rozšírené vyhľadávanie

Čipovanie zberných nádob – informácia/aktualizácia!

Informácia k označovaniu zberných nádob RFID čipom

Označovanie zberných nádob prebieha od začiatku roka 2023.

Samotné označovanie RFID čipom však ovplyvňuje viac faktorov – napríklad počasie (na vlhkú zbernú nádobu nie je možné umiestniť čip), ale aj počet zberných nádob naskladnených v TSMG, a v neposlednom rade ľudský faktor – napr. choroba zamestnancov.

Taktiež nie je možné určiť vopred presný čas, kedy prebehne označenie nádob v danej lokalite.

Čipovanie prebieha vždy v jeden konkrétny deň a to v UTOROK.

Žiadame občanov, ktorí ešte nemajú svoje zberné nádoby označené, aby ich vyložili a ponechali v tento deň - UTOROK - vyložené v čase medzi 7:00 - 15:00 hod. aj v prípade, že v ten deň neprebieha plánovaný odvoz odpadu v ich lokalite.

Do dnešného dňa bolo očipovaných 1779 smetných nádob v meste Galanta.

Počas nasledujúcich týždňov budú označované v lokalitách: Kolónia, Mládežnícka štvrť, a Richtárske pole.

Prosíme o súčinnosť majiteľov rodinných domov v Galante a mestských častiach : Hody, Javorinka a Nebojsa, ktorí ešte nemajú svoje zberné nádoby označené RFID čipom, aby o tejto skutočnosti informovali zamestnancov Mestského úradu na telefónnych číslach

031/ 788 43 58 alebo 031/ 788 43 78.

K týmto zberným nádobám sa poverení zamestnanci nedostali z dôvodu, že nádoby neboli vyložené v čase označovania pred nehnuteľnosťou. Na uvedených telefónnych číslach vám zároveň poskytnú všetky potrebné informácie.

V súčasnej dobe očakávame naskladnenie nových zberných nádob, predpokladaný dátum ich dodania je 2. - 3.11. 2023. Evidujeme značné množstvo poškodených nádob, preto prebieha súbežne s čipovaním aj výmena vašej poškodenej zbernej nádoby za novú.

Najbližšie prebehne čipovanie v UTOROK dňa 7.11.2023.

Ďakujeme za súčinnosť a pochopenie.

Dátum vloženia: 28. 10. 2023 10:20
Dátum poslednej aktualizácie: 15. 3. 2024 21:15

Môže vás zaujímať viac