Menu
Mesto Galanta
mestoGalanta

Vitajte
v Galante

rozšírené vyhľadávanie

Oznamy v oblasti OH

Infografika k článku Medzinárodný týždeň povedomia o komposte 2024

Medzinárodný týždeň povedomia o komposte 2024

Dátum: 5. 5. 2024

Od nedele 5. mája do soboty 11. mája 2024 prebieha Medzinárodný týždeň povedomia o komposte.

Infografika k článku Povinnosti prenajímateľov a nájomcov pri platení poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Povinnosti prenajímateľov a nájomcov pri platení poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Dátum: 16. 4. 2024

Každá fyzická osoba, ktorá v meste Galanta užíva byt alebo rodinný dom na základe nájomnej zmluvy je poplatníkom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad, tzn. je povinná platiť poplatok za komunálny odpad bez ohľadu na to, či má trvalý alebo prechodný pobyt v meste Galanta.

Inforafika k článku Kompostovateľné vrecia v objeme 120 l na zber BRKO

Kompostovateľné vrecia v objeme 120 l na zber BRKO

Dátum: 16. 4. 2024

Od 16.4.2024 si môžete v prípade záujmu zakúpiť v Technických službách mesta Galanta kompostovateľné vrecia v objeme 120 l na zber BRKO - biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu.

Infografika k článku Harmonogram  zberu  biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu - BRKO

Rajonizácia - harmonogram zberu biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu - BRKO (platný od 8.4.2024)

Dátum: 5. 4. 2024

Na základe rozhodnutia primátora mesta Galanta, ktorý reagoval na podnety obyvateľov v súvislosti so zvýšenou potrebou odvozu zeleného odpadu v jarnom období, vykonali zamestnanci TSMG mimoriadny a jednorazový odvoz zeleného odpadu v meste Galanta a mestských častiach Hody, Javorinka a Nebojsa.

Infografika k článku Mimoriadny odvoz zeleného odpadu v Galante

Mimoriadny odvoz zeleného odpadu v Galante

Dátum: 21. 3. 2024

Reagujeme na podnety obyvateľov mesta Galanta.

Infografika k článku Jarný zber objemného odpadu 2024

Jarný zber objemného odpadu 2024

Dátum: 15. 3. 2024

V priebehu mesiaca apríl sa môžu Galanťania zbaviť objemného odpadu. Zamestnanci Technických služieb mesta Galanta budú odpad postupne odvážať podľa harmonogramu.

Infografika k článku Nový spôsob zberu biologicky rozložiteľného odpadu z rodinných domov

Nový spôsob zberu biologicky rozložiteľného odpadu z rodinných domov

Dátum: 11. 3. 2024

Biologicky rozložiteľný komunálny odpad budú zamestnanci Technických služieb mesta Galanta odvážať každý týždeň.

Infografika k ročnému výkazu o komunálnom odpade v Galante za rok 2023

Ročný výkaz o komunálnom odpade mesta Galanta za rok 2023

Dátum: 26. 2. 2024

Údaje o produkcii komunálnych odpadov mesta Galanta za rok 2023 sa nachádzajú v prílohe.

Infografika spoločnosti Natur-pack o ochrane životného prostredia

Nový informačný portál NATUR-PACKu - "Ako triediť?"

Dátum: 4. 1. 2024

Zber a ďalšie nakladanie s vytriedenými zložkami, ktoré patria do vyhradeného prúdu odpadov v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch v platnom znení zabezpečujú na území mesta Technické služby mesta Galanta  v rámci zmluvy  s Organizáciou zodpovednosti výrobcov  NATUR-PACK a.s. Bratislava. 

Harmonogram zberu odpadu 2024

Harmonogram zberu 2024

Dátum: 27. 12. 2023

V prílohe si môžete pozrieť harmonogram zberu vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu na rok 2024 pre občanov mesta Galanta- vrecový systém.

Fofografia kontajneru k článku - Podrobný popis systému nakladania s komunálnymi odpadmi vrátane triedeného zberu v Meste Galanta

Podrobný popis systému nakladania s komunálnymi odpadmi vrátane triedeného zberu v Meste Galanta od 01.04.2024

Dátum: 28. 11. 2023

Popis systému zberu vychádza zo Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Galanta č. 6/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území Mesta Galanta v znení neskorších zmien a doplnkov.

Plagát s pozvánkou na workshop Európsky týždeň redukcie odpadu

Pozvánka na workshop 23.- 24.11.2023 - Európsky týždeň redukcie odpadu

Dátum: 22. 11. 2023

Pozývame Vás na workshop, ktorý sa koná v dňoch 23.11. a 24.11.2023 vo vestibule Mestského úradu v Galante v čase od 08:00 do 16:00 hod. Každý návštevník obdrží darčekovú tašku s predmetmi zo zálohovaných materiálov.

Plagát s pozvánkou na Európsky týždeň redukcie odpadu 18. - 26.11.2023

Európsky týždeň redukcie odpadu 18.- 26.11. 2023

Dátum: 14. 11. 2023

Európsky týždeň redukcie odpadu (European Week for Waste Reduction - EWWR) povzbudzuje všetkých Európanov k tomu, aby počas jedného novembrového týždňa uskutočnili aktivity na zvýšenie povedomia o trvalo udržateľných zdrojoch a odpadovom hospodárstve.

Infografika k článku Označovanie zberných nádob 14.11.2023 - ulice Topoľová a Poľná

Označovanie zberných nádob 14.11.2023 - ulice Topoľová a Poľná

Dátum: 13. 11. 2023

Mesto Galanta v spolupráci s TSMG pokračuje s označovaním zberných nádob RFID čipmi.

infografika k článku Označovanie zberných nádob - 7. november 2023 -ulice Javorová a Lipová

Označovanie zberných nádob 7.11.2023 - ulice Javorová a Lipová

Dátum: 3. 11. 2023

Mesto Galanta v spolupráci s TSMG pokračuje s označovaním zberných nádob RFID čipmi.

Informácia k označovaniu zberných nádob RFID čipom

Čipovanie zberných nádob – informácia/aktualizácia!

Dátum: 28. 10. 2023

Označovanie zberných nádob prebieha od začiatku roka 2023.

Infografika k článku Jesenný zber objemného odpadu v Galante

Jesenný zber objemného odpadu 2023

Dátum: 29. 9. 2023

Aj v priebehu októbra sa môžu Galanťania zbaviť objemného odpadu. Zamestnanci Technických služieb mesta Galanta budú odpad postupne odvážať podľa harmonogramu.

Výzva na oznámenie vzniku poplatkovej povinnosti

Dátum: 17. 5. 2023

Mesto Galanta vyzýva fyzické osoby, ktoré užívajú nehnuteľnosť na území mesta, na podanie oznámenia vzniku poplatkovej povinnosti za komunálne odpady.
Viac informácií nájdete v prílohe.

Infografika k článku Biologicky rozložiteľné vrecká

Biologicky rozložiteľné vrecká

Dátum: 17. 5. 2023

Vážení občania, sme radi, že ste si na Zbernom dvore Technických služieb mesta Galanta vyzdvihli košík určený na zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu. Na Zbernom dvore TSMG si už môžete zakúpiť aj biologicky rozložiteľné sáčky.

Fotografia s Označovaním zberných nádob

Označovanie zberných nádob

Dátum: 17. 3. 2023

Mesto Galanta v spolupráci s TSMG pokračuje s označovaním zberných nádob RFID čipmi.

Ročný výkaz o komunálnom odpade mesta Galanta za rok 2022

Dátum: 28. 2. 2023

Údaje o produkcii komunálnych odpadov mesta Galanta za rok 2021 sa nachádza v prílohe.

Infografika k článku s názvom Odpad z kuchyne má šancu na ďalšie využitie – stačí ho len správne vytriediť

Odpad z kuchyne má šancu na ďalšie využitie – stačí ho len správne vytriediť

Dátum: 2. 2. 2023

Viete ktorého odpadu je v kontajneroch najviac? Nie je to ani plast, ani papier. Možno vás prekvapí, že najviac je biologicky rozložiteľného odpadu. Práve on v zmesi ostatných odpadov spôsobuje zápach v nádobách a na stojiskách.

Plagát k článku Odovzdávanie košíkov na biologicky rozložiteľný kuchynský odpad

Košíky na BRKO do domácností

Dátum: 16. 1. 2023

Počas prevádzkových hodín Zberného dvora TSMG (vstup od Lidl) si môžete vyzdvihnúť košíky na zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu. Košíky sú určené len pre domácnosti s trvalým pobytom na území mesta Galanta a mestských častí. Viac info na plagáte v prílohe.

Fotografia smetnej nádoby k článku Biologicky rozložiteľné vrecká

Biologicky rozložiteľné vrecká

Dátum: 12. 1. 2023

Vážení občania, sme radi, že ste si na Zbernom dvore Technických služieb mesta Galanta vyzdvihli košík určený na zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu.

Certifikát NATUR-PACK za rok 2021 1

Certifikát NATUR-PACK za rok 2021

Dátum: 20. 9. 2022

Certifikát NATUR-PACK za rok 2021 sa nachádza v prílohe.

Fotografia kompostu

NA PREDAJ - záhradný kompost a palivové drevo

Dátum: 16. 9. 2022

Technické služby ponúkajú obyvateľom Mesta Galanta od 20.9.2022 (po preukázaní sa dokladom o trvalom pobyte na území mesta) možnosť zakúpiť si ne/sitovaný kompost z produkcie mestskej kompostárne určený do záhrad a palivové drevo.

Výsledky analýzy odpadu v meste

Dátum: 23. 6. 2022

Dňa 21.6.2022 sa na Mierovom námestí pred Mestským úradom uskutočnila analýza odpadu v meste. Výsledky si môžete pozrieť v prílohe.

Analýza odpadu v meste

Dátum: 9. 6. 2022

Čo všetko sa nachádza v našom odpade a nemuselo byť?

Nové vozidlo na polievanie

Nové vozidlo na polievanie

Dátum: 17. 5. 2022

Do polievania zelene - nových záhonov a stromov sa zapojilo už druhé vozidlo TSMG. V rámci územia mesta Galanta sa Technické služby mesta Galanta starajú o cca 50 ha mestskej zelene, ktorá si v rámci každodenných činností vyžaduje aj plánované polievanie, najmä v prípade novej výsadby.

Fotografia kontajneru v objemným odpadom k článku -Vyhodnotenie jarného zberu objemného odpadu

Vyhodnotenie jarného zberu objemného odpadu

Dátum: 17. 5. 2022

Technické služby mesta Galanta v súčinnosti s Mestskou políciou zabezpečovali od 29. marca do 5. mája 2022 v rozsahu jedenástich pracovných dní jarný zber objemných odpadov z domácností, prostredníctvom určených 48 stanovíšť.

Ročný výkaz o komunálnom odpade mesta Galanta

Dátum: 9. 3. 2022

Údaje o produkcii komunálnych odpadov mesta Galanta za rok 2021 sa nachádza v prílohe.

Infografika k článku Informácia o zmene pri separovaní „KOVOVÝCH OBALOV“ na území mesta

Informácia o zmene pri separovaní „KOVOVÝCH OBALOV“ na území mesta

Dátum: 19. 7. 2021

Na základe rozhodnutia zmluvnej OZV spoločnosti NATUR-PACK a.s. sa "Kovové obaly" vhadzujú do žltej zbernej nádoby na "PET, Plasty, VKM". Pracovníci TsMG to následne v separačnej hale vytriedia.

Zber BRKO na území mesta má pozitívny trend 1

Zber BRKO na území mesta má pozitívny trend

Dátum: 12. 7. 2021

Od 14.apríla 2021 prebieha harmonogramový zber biologického kuchynského odpadu (BRKO) na území mesta Galanta. Počas prvého zberu sa vyzbieralo necelých 300 kg z I. etapy 29 ks rozmiestnených nádob, ktoré boli postupne dopĺňané v II. a III.etape.

Prvý zber biologického kuchynského odpadu dopadol úspešne 1

Prvý zber biologického kuchynského odpadu dopadol úspešne

Dátum: 15. 4. 2021

Dňa 14.apríla sa uskutočnil prvý harmonogramový zber biologického kuchynského odpadu (BRKO) na sídlisku Sever, Jas a Clementisových Sadoch. Vyzbieralo sa ho necelých 300 kg z 29 ks rozmiestnených nádob, za čo patrí obyvateľom poďakovanie.

Rozvoz nádob na kuchynský odpad 1

Distribúcia nádob na kuchynský odpad

Dátum: 1. 4. 2021

Mesto Galanta a TSMG začínajú s distribúciou zberných nádob na biologicky rozložiteľný kuchynský odpad v meste Galanta.
Viac info a termíny v prílohe.

Triedenie kuchynského odpadu v bytových domoch 1

Triedenie kuchynského odpadu v bytových domoch

Dátum: 21. 12. 2020

Pri stojiskách zberných nádob umiestnených pri bytových domoch čoskoro pribudnú hnedé 120 litrové zberné nádoby na kuchynský odpad. Viac informácie v priloženom plagáte.

Ako správne triediť odpady? 1

Triedenie komunálneho odpadu

Dátum: 13. 11. 2020

Ako správne triediť odpady? Dozviete sa to aj v unikátnej príručke pre správne triedenie odpadov nazvanej Alchýmia triedenia komunálneho odpadu, ktorá vznikla vďaka organizácii INCIEN (Inštitút cirkulárnej ekonomiky).

Program odpadového hospodárstva Mesta Galanta 2016-2020 1

Program odpadového hospodárstva Mesta Galanta 2016-2020

Dátum: 1. 10. 2019

Dokument Program odpadového hospodárstva Mesta Galanta na roky 2016-2020 (v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z.z.) nájdete v prílohe.

Certifikát ENVI-PAK za rok 2018

Certifikát ENVI-PAK za rok 2018

Dátum: 6. 5. 2019

Mesto Galanta je súčasťou systému ENVI - PAK, ktorý prevádzkuje triedený zber odpadu. V roku 2018 sme prispeli k úspore produkcie skleníkových plynov, za čo mesto Galanta získalo certifikát (viď príloha).

Odovzdávanie kompostérov do domácností sa začalo

Odovzdávanie kompostérov do domácností sa začalo

Dátum: 23. 4. 2019

Vydávanie kompostérov do rodinných domov v meste Galanta začalo dňa 23.4.2019. Miestom ich vydávania je Zberný dvor v areáli Technických služieb mesta Galanta počas prevádzkových hodín.

Zmena v platení za množstvový zber drobného stavebného odpadu

Dátum: 23. 6. 2016

Vážení občania!
Odo dňa 25. 06. 2016 sa poplatok za množstvový zber drobných stavebných odpadov platí pri odovzdaní priamo v hotovosti na Zbernom dvore Technických služieb mesta Galanta v prevádzkovom čase.

ÚSPEŠNÝ PROJEKT - Podpora separovaného zberu odpadov v meste Galanta

ÚSPEŠNÝ PROJEKT - Podpora separovaného zberu odpadov v meste Galanta

Dátum: 2. 6. 2015

PROJEKT – Podpora separovaného zberu odpadov v meste Galanta
Realizácia projektu zahŕňala výstavbu haly na doseparovanie komunálneho odpadu vrátane modernej technológie triediacej linky s dopravníkmi a kontinuálnym lisom, zberového vozidla a nákladného vozidla so špeciálnou nadstavbou na prepravu veľkokapacitných kontajnerov.

Môže vás zaujímať viac