Menu
Mesto Galanta
mestoGalanta

Vitajte
v Galante

rozšírené vyhľadávanie

Informácie pre rodičov k vybaveniu rodného listu

narodenia

Podľa zákona o mene a priezvisku /zák.č. 300/93 Z.z./ každý občan musí mať meno a priezvisko.

Rodný list vystavuje matrika podľa miesta narodenia dieťaťa na základe sobášneho listu rodičov, alebo podľa zápisu o určení otcovstva.

Potrebné doklady:
- sobášny list + občianský preukaz rodičov /OP/
- zápis o určení otcovstva + OP rodičov /ak je matka slobodná a určili
otcovstvo pred pôrodom/
- OP + vyhlásenie o stave /ak je matka slobodná a nechce určiť otcovstvo/
- OP + rodné listy rodičov ak chcú určiť otcovstvo po pôrode
- OP + právoplatný rozsudok o rozvode /ak je matka rozvodená a od právo platného
rozsudku uplynulo viac ako 300 dní/
- OP + rozsudok o rozvode + sobášny list /ak je matka rozvedená a ešte neuplynulo viac ako 300 dní po rozvode/
- Predkladanie sobášneho listu rodičov v pôrodnici nie je povinnéRodičia môžu určiť otcovstvo na matrike súhlasným vyhlásením ak majú 18 rokov, alebo na súde ak jeden z nich ešte nemá 18 rokov. Súd určí otcovstvo aj v tom prípade, ak otec dieťaťa dobrovoľne neuzná otcovstvo.

Rodný list vydá matrika otcovi. Prítomnosť matky sa vyžaduje len v tom prípade, ak chcú rodičia požiadať o zápis priezviska bez prechyľovacej koncovky.Ak sa rodičia nedohodnú na mene /alebo jeden z nich nepodpíše dohodu, tak meno pre dieťa určí súd na podnet matričného úradu.

V zmysle zákona č. 177/2018 Z.z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) rodičia dieťaťa môžu požiadať o zaslanie prvého rodného listu novonarodeného dieťaťa poštou na adresu rodiča za podmienky:

  • ak obaja rodičia podpíšu dohodu o mene a priezvisku dieťaťa v pôrodnici (týka sa to slobodnej matky, zosobášených rodičov alebo  ak bolo určené otcovstvo ešte k nenarodenému dieťaťu).

Meno a priezvisko dieťaťa musí byť určené v súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení neskorších predpisov.

Podrobnejšie informácie Vám poskytne pracovníčka matriky -  Erika Kovácsová, telefonický kontakt +421/31/788 43 36, kancelária č.48 , 1.poschodie Mestského úradu.

Dátum vloženia: 17. 2. 2012 9:51
Dátum poslednej aktualizácie: 8. 11. 2022 9:08
Autor: Zuzana Morovičová

Môže vás zaujímať viac