Navigácia

Obsah

ROZHODNUTIE PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Typ: ostatné
ROZHODNUTIE PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY zo 6.júla2018 o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí.

ROZHODNUTIE
PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

zo 6. júla 2018
o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí


Podľa čl. 89 ods. 2 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky a § 20 a § 181 ods. 1 a 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov

vyhlasujem

voľby do orgánov samosprávy obcí a

určujem

  1. deň ich konania na sobotu 10. novembra 2018,
  2. lehotu na určenie volebných obvodov pre voľby poslancov obecných zastupiteľstiev, počtu poslancov obecných zastupiteľstiev v nich do 17. augusta 2018,
  3. lehotu na utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností do 11. septembra 2018,
  4. lehotu na utvorenie miestnych volebných komisií do11. septembra 2018 a lehotu na ich prvé zasadanie do 18. septembra 2018,
  5. lehotu na utvorenie okresných volebných komisií a okrskových volebných komisií do 11. októbra 2018 a lehotu na ich prvé zasadanie do 24. októbra 2018.

 


Andrej Danko v.r.

 


Príloha

Vytvorené: 11. 7. 2018
Posledná aktualizácia: 11. 7. 2018 09:42
Autor: Mgr. Zuzana Morovičová