Navigácia

Obsah

Voľby do orgánov samosprávy obcí.

Správy

Zoznam zaregistrovaných kandidátov

Zoznam zaregistrovaných kandidátov na primátora mesta a poslancov MsZ. celý text

ostatné | 18. 9. 2018 | Autor: Mgr. Zuzana Morovičová

Oznam zapisovateľa Mestskej volebnej komisie v Galante

Oznam zapisovateľa Mestskej volebnej komisie v Galante celý text

ostatné | 3. 9. 2018 | Autor: Peter Eliáš

Určenie volebných okrskov a volebných miestností

Určenie volebných okrskov a volebných miestností celý text

ostatné | 31. 8. 2018 | Autor: Peter Eliáš

Delegovanie členov do volebných komisií

Delegovanie členov do volebných komisií celý text

ostatné | 30. 8. 2018 | Autor: Peter Eliáš

Informácia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, odboru volieb, referenda a politických strán, k uvádzaniu názvu politickej strany na hlasovacom lístku.

Informácia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, odboru volieb, referenda a politických strán, k uvádzaniu názvu politickej strany na hlasovacom lístku. celý text

ostatné | 30. 8. 2018 | Autor: Peter Eliáš

Zapisovateľka mestskej volebnej komisie

Zapisovateľka mestskej volebnej komisie - Kontakt celý text

ostatné | 28. 8. 2018 | Autor: Peter Eliáš

Zodpovedné osoby za organizačno-technické zabezpečenie volieb do orgánov samosprávy obcí 2018

Zodpovedné osoby za organizačno-technické zabezpečenie volieb do orgánov samosprávy obcí 2018 celý text

ostatné | 16. 8. 2018 | Autor: Peter Eliáš

Zverejnenie počtu obyvateľov mesta Galanta

Zverejnenie počtu obyvateľov mesta Galanta celý text

ostatné | 16. 8. 2018 | Autor: Peter Eliáš

Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 10. novembra 2018

Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 10. novembra 2018 celý text

ostatné | 16. 8. 2018 | Autor: Peter Eliáš

Vzory kandidátnych listín a príloh ku kandidátnym listinám

Nezávislý kandidát podáva kandidátnu listinu v listinnej forme osobne najneskôr 60 dní /do 11.09.2018/ zapisovateľovi miestnej volebnej komisie.
Politická strana, alebo koalícia podáva kandidátnu listinu v listinnej forme prostredníctvom svojho splnomocnenca najneskôr 60 dní /do 11.09.2018/zapisovateľovi miestnej volebnej komisie.
celý text

ostatné | 20. 7. 2018 | Autor: Peter Eliáš

ROZHODNUTIE PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ROZHODNUTIE PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY zo 6.júla2018 o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí. celý text

ostatné | 11. 7. 2018 | Autor: Mgr. Zuzana Morovičová

Informácie pre voliča

Voľby do orgánov samosprávy obcí
celý text

ostatné | 11. 7. 2018 | Autor: Mgr. Zuzana Morovičová