Navigácia

Obsah

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 8/2019 Z. z. vyhlásil
voľby prezidenta Slovenskej republiky
a určil deň ich konania

na sobotu 16. marca 2019
voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h

Ak v prvom kole volieb nezíska ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov,
určil deň konania druhého kola volieb

na sobotu 30. marca 2019
voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h

Správy

Výsledky prezidentských volieb - 30.3.2019

Výsledky prezidentských volieb - 30.3.2019 celý text

ostatné | 1. 4. 2019 | Autor: Peter Eliáš

Stála telefonická služba - Voľby prezidenta 2019

Stála telefonická služba - Voľby prezidenta 2019 celý text

ostatné | 29. 3. 2019 | Autor: Ing. Roman Miklošík

Výsledky prezidentských volieb - 16.3.2019

Výsledky prezidentských volieb - 16.3.2019 celý text

ostatné | 18. 3. 2019 | Autor: Peter Eliáš

Vyhradenie plôch na verejných priestranstvách na vylepovanie volebných plagátov počas volebnej kampane

Vyhradenie plôch na verejných priestranstvách na vylepovanie volebných plagátov počas volebnej kampane celý text

ostatné | 22. 2. 2019 | Autor: Peter Eliáš

Zaregistrovaní kandidáti na prezidenta Slovenskej republiky

Zaregistrovaní kandidáti na prezidenta Slovenskej republiky celý text

ostatné | 14. 2. 2019 | Autor: Peter Eliáš

Hlasovací preukaz

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu ... celý text

ostatné | 11. 2. 2019 | Autor: Mgr. Zuzana Morovičová

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie.

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie v meste Galanta môže doručiť politická strana. celý text

ostatné | 11. 2. 2019 | Autor: Mgr. Zuzana Morovičová

Určenie volebných okrskov a volebných miestností

Určenie volebných okrskov a volebných miestností celý text

ostatné | 30. 1. 2019 | Autor: Peter Eliáš

Delegovanie do okrskových volebných komisií

Delegovanie do okrskových volebných komisií celý text

ostatné | 30. 1. 2019 | Autor: Peter Eliáš

Informácia pre voliča

Informácia pre voliča celý text

ostatné | 28. 1. 2019 | Autor: Peter Eliáš

Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 8/2019 Z. z. o vyhlásení volieb prezidenta Slovenskej republiky

Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky celý text

ostatné | 28. 1. 2019 | Autor: Peter Eliáš