Navigácia

Obsah

Voľby do orgánov samosprávy obcí.

Správy

Výsledky volieb v meste Galanta

Zápisnica mestskej volebnej komisie o výsledku volieb v meste Galanta vo voľbách do orgánov samosprávy. celý text

ostatné | 11. 11. 2018 | Autor: Peter Eliáš

Oznam o zriadení stálej telefonickej služby

Oznam o zriadení stálej telefonickej služby celý text

ostatné | 9. 11. 2018 | Autor: Peter Eliáš

Oznam o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy

Oznam o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy celý text

ostatné | 11. 10. 2018 | Autor: Peter Eliáš

Oznam pre zaregistrovaných kandidátov na primátora mesta a poslancov mestského zastupiteľstva

V súvislosti s prípravou volieb do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa budú konať dňa 10.11.2018 by sme chceli informovať zaregistrovaných kandidátov na primátora mesta Galanta ako aj kandidátov na poslancov do mestského zastupiteľstva celý text

ostatné | 2. 10. 2018 | Autor: Mgr. Zuzana Morovičová

Zoznam zaregistrovaných kandidátov

Zoznam zaregistrovaných kandidátov na primátora mesta a poslancov MsZ. celý text

ostatné | 18. 9. 2018 | Autor: Mgr. Zuzana Morovičová

Oznam zapisovateľa Mestskej volebnej komisie v Galante

Oznam zapisovateľa Mestskej volebnej komisie v Galante celý text

ostatné | 3. 9. 2018 | Autor: Peter Eliáš

Určenie volebných okrskov a volebných miestností

Určenie volebných okrskov a volebných miestností celý text

ostatné | 31. 8. 2018 | Autor: Peter Eliáš

Delegovanie členov do volebných komisií

Delegovanie členov do volebných komisií celý text

ostatné | 30. 8. 2018 | Autor: Peter Eliáš

Informácia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, odboru volieb, referenda a politických strán, k uvádzaniu názvu politickej strany na hlasovacom lístku.

Informácia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, odboru volieb, referenda a politických strán, k uvádzaniu názvu politickej strany na hlasovacom lístku. celý text

ostatné | 30. 8. 2018 | Autor: Peter Eliáš

Zapisovateľka mestskej volebnej komisie

Zapisovateľka mestskej volebnej komisie - Kontakt celý text

ostatné | 28. 8. 2018 | Autor: Peter Eliáš

Zodpovedné osoby za organizačno-technické zabezpečenie volieb do orgánov samosprávy obcí 2018

Zodpovedné osoby za organizačno-technické zabezpečenie volieb do orgánov samosprávy obcí 2018 celý text

ostatné | 16. 8. 2018 | Autor: Peter Eliáš

Zverejnenie počtu obyvateľov mesta Galanta

Zverejnenie počtu obyvateľov mesta Galanta celý text

ostatné | 16. 8. 2018 | Autor: Peter Eliáš

Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 10. novembra 2018

Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 10. novembra 2018 celý text

ostatné | 16. 8. 2018 | Autor: Peter Eliáš

Vzory kandidátnych listín a príloh ku kandidátnym listinám

Nezávislý kandidát podáva kandidátnu listinu v listinnej forme osobne najneskôr 60 dní /do 11.09.2018/ zapisovateľovi miestnej volebnej komisie.
Politická strana, alebo koalícia podáva kandidátnu listinu v listinnej forme prostredníctvom svojho splnomocnenca najneskôr 60 dní /do 11.09.2018/zapisovateľovi miestnej volebnej komisie.
celý text

ostatné | 20. 7. 2018 | Autor: Peter Eliáš

ROZHODNUTIE PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ROZHODNUTIE PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY zo 6.júla2018 o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí. celý text

ostatné | 11. 7. 2018 | Autor: Mgr. Zuzana Morovičová

Informácie pre voliča

Voľby do orgánov samosprávy obcí
celý text

ostatné | 11. 7. 2018 | Autor: Mgr. Zuzana Morovičová