Navigácia

Obsah

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 28/2019 Z. z. vyhlásil
voľby do Európskeho parlamentu
a určil deň ich konania

na sobotu 25. mája 2019

voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h

Správy

Výsledky hlasovania - Voľby do Európskeho parlamentu 2019

Výsledky hlasovania - Voľby do Európskeho parlamentu 2019 celý text

ostatné | 27. 5. 2019 | Autor: Peter Eliáš

Stála telefonická služba - Voľby do Európskeho parlamentu 2019

Stála telefonická služba - Voľby do Európskeho parlamentu 2019 celý text

ostatné | 24. 5. 2019 | Autor: Ing. Roman Miklošík

Hlasovací preukaz

Hlasovací preukaz celý text

ostatné | 3. 4. 2019 | Autor: Peter Eliáš

Vyhradenie plôch na verejných priestranstvách na vylepovanie volebných plagátov počas volebnej kampane

Vyhradenie plôch na verejných priestranstvách celý text

ostatné | 1. 4. 2019 | Autor: Ing. Roman Miklošík

Zoznam kandidátov uvedených na zaregistrovaných kandidátnych listinách

Zoznam kandidátov uvedených na zaregistrovaných kandidátnych listinách celý text

ostatné | 19. 3. 2019 | Autor: Peter Eliáš

Zoznam politických strán, politických hnutí a koalícií, ktoré podali kandidátnu listinu pre voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019

Zoznam politických strán, politických hnutí a koalícií, ktoré podali kandidátnu listinu pre voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019 celý text

ostatné | 19. 3. 2019 | Autor: Peter Eliáš

Delegovanie do okrskových volebných komisií

Delegovanie do okrskových volebných komisií celý text

ostatné | 19. 3. 2019 | Autor: Peter Eliáš

OZNAM volebné okrsky pre voľby do Európskeho parlamentu

OZNAM volebné okrsky pre voľby do Európskeho parlamentu celý text

ostatné | 28. 2. 2019 | Autor: Peter Eliáš

Oznámenie o zápise občana iného členského štátu EU do zoznamu voličov

Oznámenie o zápise občana iného členského štátu EU do zoznamu voličov celý text

ostatné | 14. 2. 2019 | Autor: Peter Eliáš

Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 28/2019 Z. z. o vyhlásení volieb do Európskeho parlamentu

Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 28/2019 Z. z. o vyhlásení volieb do Európskeho parlamentu celý text

ostatné | 8. 2. 2019 | Autor: Peter Eliáš

Informácia pre voliča

Informácia pre voliča celý text

ostatné | 8. 2. 2019 | Autor: Peter Eliáš