Navigácia

Obsah

  • Žiadosť o odpustenie príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole (SK: HU)
  • Oznámenie o uskutočnení kultúrneho podujatia v zmysle zákona č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach (SK : HU)
  • Oznámenie o uskutočnení verejného športového podujatia v zmysle zákona č. 479/2008 o organizovaní verejných telovýchovných podujatí, športových podujatí a turistických podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov (SK : HU))