Navigácia

Obsah

 • Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby (SK  : HU)
 • Žiadosť o stavebné povolenie pre stavbu (SK  : HU)
 • Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením (SK  : HU)
 • Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu (SK  : HU)
 • Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby (SK : HU)
 • Žiadosť o povolenie odstránenia stavby (SK  : HU)
 • Žiadosť o povolenie informačného, reklamného a propagačného zariadenia (SK )
 • Ohlásenie jednoduchej stavby (SK  : HU)
 • Ohlásenie drobnej stavby (SK : HU)
 • Ohlásenie stavebný úprav/udržiavacích prác (SK  : HU)
 • Ohlásenie reklamnej stavby, na ktorej je informačná plocha menšia ako 3m2 (SK)