Navigácia

Obsah

  • Ohlásenie rozhodujúcich údajov pre stanovenie výšky miestneho poplatku za komunálne odpady - fyzické osoby (SK : HU)
  • Potvrdenie občana o dlhodobom pobyte v zahraničí (HU : EN : DE)