Navigácia

Obsah

SMART - moderné technológie

Typ: ostatné
Smart - moderné technológie

 

          Projekt „Moderné technológie – Galanta na ceste SMART“ je zameraný na premenu mesta Galanta na SMART city, t.j. mesto 21. storočia a inteligentnú samosprávu, ktorá poskytuje občanom a návštevníkom inteligentné riešenia vo vybraných oblastiach. Cieľom  je posunúť Mesto Galanta smerom k inteligentnému riešeniam využiteľným pri riadení v aspekte budovania trvalo udržateľnej IoT (internet vecí) architektúry.

Predmetom projektu je vybudovanie IKT platformy zameranej na prepojenie informačných systémov a externých senzorov a zariadení potrebných pre získavanie a poskytovanie dát. IKT platforma pozostáva z IoT dátového centra a piatich modulov (Bezpečnosť, Životné prostredie, Parkovanie, Verejné osvetlenie, Informovanosť obyvateľstva). Úlohou SMART riešenia je monitorovať situáciu v meste a prostredníctvom informačnej platformy informovať verejnosť o výsledkoch monitorovania. Monitorovanie vybraných oblastí zároveň prinesie vstupné dáta pre efektívnejšiu samosprávu a riešenie vybraných kompetencií mesta.

Dôvody realizácie projektu:

  • vybudovanie IoT platformy, ktorá bude integrovať nielen 5 nových SMART modulov, ale aj existujúce aplikácie mesta a je pripravená na prepojenie ďalších SMART aplikácií tretích strán do budúcnosti
  • premena Mesta Galanta na SMART city využívajúce inteligentné riešenia
  • zabezpečenie zdieľania údajov s občanmi (poskytovanie dát vo forme osobných a/alebo otvorených údajov)
  • inteligentné riadenie parkovacej politiky
  • zlepšenie bezpečnostnej situácie na území mesta
  • vytváranie úspor inteligentným riadením
  • využitie umelej inteligencie – výkonného počítača pre spracovanie získavaných údajov z periférií (senzory, zariadenia, kamery.

 


Príloha

Vytvorené: 15. 4. 2021
Posledná aktualizácia: 16. 6. 2021 08:27
Autor: