Navigácia

Obsah

Rámcový plán investičnej výstavby mesta Galanta na obdobie 2015 – 2018 s výhľadom do roku 2022.

Typ: ostatné
Rámcový plán investičnej výstavby mesta Galanta na obdobie 2015 – 2018 s výhľadom do roku 2022. 1Investície plánované mestom s predpokladom využitia možnosti spolufinancovania
cez fondy EÚ.
 • Rekonštrukcie v centrálnej mestskej zóne
 • Vybudovanie parkovísk, dopravnej infraštruktúry a obslužnej infraštruktúry mimo centrálnej mestskej zóny.
 • Budovanie cyklotrás na území mesta a v regióne
 • Rekonštrukcia komunikácii, chodníkov a spevnených plôch v miestnych častiach.
 • Rekonštrukcia južného krídla neogotického kaštieľa a hlavnej budovy kaštieľa. Prioritné
 • Dostavba a prestavba detských ihrísk a multifunkčných športových ihrísk. Prioritné
 • Príprava zámeru na vybudovanie nového areálu TsMG.
 • Vybudovanie separačnej haly.
 • Výstavba parkovacích domov.
 • Výstavba mestských nájomných bytov a modernizácia budovy MsÚ
 • Rekonštrukcie školských a predškolských zariadení a denných centier
 • Rekonštrukcia tepelných rozvodov.
 • Revitalizácia zelene v sídliskových častiach mesta a mestských častiach
 • Rozšírenie a digitalizácia kamerového systému na území mesta.
 • Zníženie energetickej náročnosti verejných budov v správe mesta Galanta
 • Modernizácia siete verejného osvetlenia
 • Rekonštrukcia futbalového štadiónu
 • Zriadenie Krízového centra pre týrané matky s deťmi

Investície garantované z iných zdrojov

 • Hromadná a individuálna bytová výstavba

Príloha

Vytvorené: 6. 1. 2017
Posledná aktualizácia: 28. 11. 2017 23:14
Autor: Ing. Mária Kulcsárová