Navigácia

Obsah

Územné plánovanie

Správy

upn

Územný plán mesta Galanta

Základný nástroj územného rozvoja a starostlivosti o životné prostredie. Rieši priestorové usporiadanie a funkčné využitie územia, zosúlaďuje záujmy a činnosti ovplyvňujúce územný rozvoj, životné prostredie a ekologickú stabilitu a ustanovuje regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využíva celý text

ostatné | 3. 6. 2011 | Autor: