Navigácia

Obsah

Územné plánovanie

Správy

Návrh VZN Zmeny a doplnky ÚPN č. 5/2018 1

VZN zmien a doplnkov ÚPN č. 5/2018

Mestské zastupiteľstvo v Galante schválilo dňa 25.10.2018 uznesenie č.775-Z/2018 VZN Zmien a doplnkov č.5 územného plánu mesta Galanta celý text

ostatné | 9. 10. 2018 | Autor:
upn

Územný plán mesta Galanta

Základný nástroj územného rozvoja a starostlivosti o životné prostredie. Rieši priestorové usporiadanie a funkčné využitie územia, zosúlaďuje záujmy a činnosti ovplyvňujúce územný rozvoj, životné prostredie a ekologickú stabilitu a ustanovuje regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania územia. celý text

ostatné | 3. 6. 2011 | Autor: