Navigácia

Obsah

Územné plánovanie

Správy

Návrh VZN Zmeny a doplnky ÚPN č. 5/2018 1

Návrh VZN Zmeny a doplnky ÚPN č. 5/2018

Mesto Galanta, ako orgán územného plánovania v zmysle § 16-18 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení neskorších noviel, zabezpečuje prerokovanie návrhu ZMIEN A DOPLNKOV č. 5/2018 Územného plánu obce – mesta Galanta. celý text

ostatné | 9. 10. 2018 | Autor:
Zmeny a doplnky ÚPN č. 5/2018

Verejná vyhláška - prerokovanie ÚPD

Mesto Galanta, ako orgán územného plánovania v zmysle § 16-18 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení neskorších noviel, zabezpečuje prerokovanie návrhu ZMIEN A DOPLNKOV č. 5/2018 Územného plánu obce – mesta Galanta. celý text

ostatné | 14. 8. 2018 | Autor:

Pozor zmena termínu verejného prerokovania

Zmena termínu verejného prerokovania investičného zámeru "Parkhouse", na ul. Hlavná v Galante celý text

ostatné | 27. 11. 2017 | Autor:
upn

Územný plán mesta Galanta

Základný nástroj územného rozvoja a starostlivosti o životné prostredie. Rieši priestorové usporiadanie a funkčné využitie územia, zosúlaďuje záujmy a činnosti ovplyvňujúce územný rozvoj, životné prostredie a ekologickú stabilitu a ustanovuje regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania územia. celý text

ostatné | 3. 6. 2011 | Autor: Ing. Zuzana Kopasova