Navigácia

Obsah

Rozširovanie optickej siete SLOVAK TELEKOM

Typ: ostatné
Optická sieť SLOVAK TELEKOM a.s.

Mesto Galnta oznamuje obyvateľom, že v termíne od 1.6.2019 do 1.9.2019 sa realizuje rozširovanie optickej siete spoločnosti SLOVAK TELEKOM a.s. na týchto uliciach: ul. Šafáriková, ul. Jilemnického, ul. Priečna  v úseku od križovatky s ul. Šafárikovou po križovatku s  ul. Nemocničnou, ul. Slnečná, ul. Nemocničná v úseku od križovatky s ul. Priečnou po križovatku s ul. Esterházyovcov.  Prípojky k jednotlivým nehnuteľnostiam sa plánujú realizovať automaticky. Pracovníci, ktorí realizujú uvedenú stavbu budú osobne kontaktovať vlastníkov jednotlivých nehnuteľností v dotknutej lokalite o doriešení a umiestnení prípojok optickej siete. V prípade neprítomnosti vlastníkov  nehnuteľností je potrebné ponechať oznam s kontaktnými údajmi   na viditeľnom mieste pri poštovej schránke resp. pri vstupe na nehnuteľnosť. SLOVAK TELEKOM a.s. plánuje prenajímať túto optickú sieť aj iným spoločnostiam poskytujúcim služby internetu ,televízie a pod. Ďakujeme za pochopenie. 


Vytvorené: 20. 6. 2019
Posledná aktualizácia: 20. 6. 2019 09:06
Autor: Slavomír Javor