Navigácia

Obsah

2018_Rekonštrukcia a rozšírenie komunikácie na ul. SNP - 1. etapa

Typ: ostatné
2018_Rekonštrukcia a rozšírenie komunikácie na ul. SNP - 1. etapa 1Prvá etapa rozšírenia komunikácie na ul. SNP od kotolne pri trhovisku po prvú križovatku smerom na ul. Esterházyovcov

V termíne od 3.9.2018  do 15.11.2018 sa bude realizovať komplexná rekonštrukcia miestnej komunikácie ulice SNP pred bytovým domom č. 995 v úseku od križovatky s ulicou Obrancov mieru po križovatku s ulicou SNP II v dĺžke 155 m.  Rekonštrukcia miestnej komunikácie bude realizovaná komplexným vybúraním existujúcej časti telesa komunikácie, vrátane chodníka nachádzajúceho sa pred bytovým domom č. 995. Jestvujúca šírka  komunikácie je 4,5 m a je nevyhovujúca. Miestna komunikácia sa bude rozširovať na šírku 6 m.  Po pravej strane komunikácie od ulice Esrterházyovcov sa nachádza chodník, ktorý bude opravený. Po ľavej strane komunikácie smerom od ul. Esterházyovcov  pred bytovým domom SNP č. 995 bude výstavba nového chodníka v šírke 2 m. Súčasťou stavebných prác bude preložka existujúceho verejného osvetlenia, výstavba odvodňovacích rigolov. Zároveň sa bude realizovať výstavba nového  združeného stanovišťa pre kontajnery.

               Počas uvedenej rekonštrukcie miestnej komunikácie bude v predmetnom úseku od  staničenia. 0,0 km do 0,155 km  úplná uzávierka miestnej komunikácie ul. SNP ako aj parkoviska pred bytovými domami SNP č. 1001, 1002, 1003. Parkovanie vozidiel bude počas výstavby umožnené na parkovisko za OD Mladosť, ktoré bude počas predmetnej výstavby bezplatné. Doprava v predmetnom úseku uzávierky bude riadená prenosným dopravným značením. Prosíme občanov, aby dodržovali predmetný úsek uzávierky a nevstupovali vozidlami do staveniska.

Za pochopenie vopred ďakujeme.

 

Stavebné práce na stavenisku budú prebiehať nasledovne:

Pondelok až Piatok: od 7:30 do 16:30

Sobota: podľa potreby od 7:30 do 16:30

Nedeľa : voľný deň.

 


Prílohy

Vytvorené: 7. 8. 2018
Posledná aktualizácia: 3. 9. 2018 12:58
Autor: