Navigácia

Obsah

Správy

Rozširovanie optickej siete SLOVAK TELEKOM

Optická sieť SLOVAK TELEKOM a.s. celý text

ostatné | 20. 6. 2019 | Autor: Slavomír Javor
2018_Budovanie cyklotrasy zo smeru Kolónia na Samsung 1

2018_Budovanie cyklotrasy zo smeru Kolónia na Samsung

Účelom stavby je zabezpečenie pešieho a cyklistického prepojenia mesta s mestskou časťou Kolónia a je v súlade s územným plánom mesta Galanta. celý text

ostatné | 4. 10. 2018 | Autor:
#

2018_Nová oddychová zóna na sídlisku Sever

Začalo sa s realizáciou novej oddychovej zóny na sídlisku Sever. Osadené hracie prvky určené hlavne pre deti budú ďalšou možnosťou na vyšantenie sa našich najmenších. celý text

ostatné | 27. 8. 2018 | Autor:

2018_Bežné opravy miestnych komunikácií v meste

Prieskum zmapovania stavu komunikácií na území mesta a vykonané bežné opravy v meste celý text

ostatné | 7. 8. 2018 | Autor:
podorys strechy

2018_DD Patria_realizácia novej aktívnej ochrany proti bleskom

Na základe poslednej revíznej správy bleskozvodov na existujúcej budove Domova dôchodcov Patria bolo potrebné obnoviť ochranu budovy pred bleskom celý text

ostatné | 7. 8. 2018 | Autor:
2018_Rekonštrukcia a rozšírenie komunikácie na ul. SNP - 1. etapa 1

2018_Rekonštrukcia a rozšírenie komunikácie na ul. SNP - 1. etapa

Prvá etapa rozšírenia komunikácie na ul. SNP od kotolne pri trhovisku po prvú križovatku smerom na ul. Esterházyovcov celý text

ostatné | 7. 8. 2018 | Autor:
2018_Multifunkčné ihrisko SEVER II. 1

2018_Multifunkčné ihrisko SEVER II.

Obnova betónovej plochy na multifunkčné ihrisko na sídlisku Sever celý text

ostatné | 7. 8. 2018 | Autor:
2018_Bezpečný priechod pre chodcov pri pošte na ul. Z. Kodálya 1

2018_Bezpečný priechod pre chodcov pri pošte na ul. Z. Kodálya

Bezpečný priechod pre chodcov pri pošte na ul. Z. Kodálya celý text

ostatné, náš tip | 19. 7. 2018 | Autor:
#

2018_Oprava strechy hlavnej budovy NGK

Priebeh prác opravy strechy hlavnej budovy Neogotického kaštieľa celý text

ostatné, náš tip | 19. 7. 2018 | Autor:
#

2018_Obnova detského ihriska v parku Neogotického kaštieľa

Prostredníctvom fotodokumentácie môžete sledovať obnovu detského ihriska v parku kaštieľa od pôvodného stavu až k novovybudovaným hracím prvkom z agátového dreva. celý text

ostatné, náš tip | 19. 7. 2018 | Autor:
#

2018_Multifunčné ihrisko Nebojsa

V mesiaci júl 2018 bola ukončená realizácia multifunkčného ihriska v mestskej časti Nebojsa. celý text

ostatné, náš tip | 19. 7. 2018 | Autor: