Navigácia

Obsah

Podpora separovaného zberu odpadov v meste Galanta

Typ: ostatné
OPZPMesto získalo projekt umožňujúci skvalitniť separovaný zber odpadov.

Mesto Galanta sa z Operačného programu Životné prostredie sa uchádzalo o projekt zabezpečujúci infraštruktúru separovania odpadov. Projekt rieši zber, zvoz, dotriedenie, lisovanie a dočasné uskladnenie zložiek: PET, plasty, kovy, papier, sklo, kompozitné obaly (tetra pak) a biologicky rozložiteľný odpad.

Projekt sa skladá z dvoch základných častí:

1. Stavebná časť - obsahuje vybudovanie haly na doseparovanie odpadov.

2. Technologická časť - obsahuje nasledovné technologické prvky:

- triediaca linka s kontinuálnym lisom,

- Zberové vozidlo s rotačným lisovaním a umývačom nádob,

- Kontajnérové vozidlo s naťahovacím hákom,

- Plastové zberné nádoby (120 l),

- Plastové a kovové kontajnéry (1100 l),

- Veľkoobjemové kontajnéry (14,3 m3, 20,5 m3, 35,5 m3).

Rozpočtový náklad je stanovený vo výške 2,1 mil. EUR.

 

Projekt bol vyhodnotený ako úspešný a rozpočtový náklad bol schválený v plnej výške. V súčasnosti je mesto vo fáze podpisovania zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.


Vytvorené: 13. 1. 2017
Posledná aktualizácia: 12. 3. 2019 08:15
Autor: