Navigácia

Obsah

Modernizácia vyučovania prostredníctvom Daltonskej metódy

Typ: ostatné
logo opvCieľom projektu bolo zavedenie reformnej metódy výučby na ZŠ G. Dusíka pre celý prvý stupeň a skvalitnenie vzdelávania so zameraním na získanie kompetencií nevyhnutných pre lepšie uplatnenie na trhu práce. Uskutočnením projektu sa predmetná základná škola stala jedinou na Slovensku, kde bol daltonský plán výučby aplikovaný na celý prvý stupeň. Cieľom zavedenia prvkov daltonu je pomôcť žiakom v tom, aby sa väčšiu časť predpísaného učiva naučili samostatne, prišli na vlastné riešenia úloh, mali radosť z dosiahnutých úspechov, vzájomne spolupracovali, plánovali si splnenie práce, prípadne sa poučili z neúspechov.

Prínosmi projektu pre základnú školu boli:

  • školenia pedagógov,
  • inovácia učebných pomôcok predmetov anglický jazyk, matematika, jazykové vyučovanie, prírodoveda, prvouka, tvorivá dramatika, vlastiveda, výtvarná výchova,
  • inovácia IKT vybavenia školy.

Bližšie informácie o daltonskom spôsobe vyučovania nájdete na internetovej stránke projektu: www.zsgdusika.sk

Rozpočet bol vo výške 85 tis. EUR. Projekt bol ukončený a odovzdaný do užívania.


Vytvorené: 13. 1. 2017
Posledná aktualizácia: 12. 3. 2019 08:15
Autor: Ing. Tomáš Bergendi