Navigácia

Obsah

Mesto Galanta úspešné v projekte Interreg V-A SK-HU

Typ: ostatné
stála tabulaMesto Galanta bolo v spolupráci s maďarským mestom Oroszlány úspešné v medzinárodnom projekte Interreg V-A Slovensko-Maďarsko / Fond malých projektov Rába-Dunaj-Váh.

Celkovým cieľom Fondu malých projektov (FMP) je posilnenie cezhraničnej sociálnej súdržnosti podporou lokálnej spolupráce a zavedenie a zlepšenie dlhodobej spolupráce medzi subjektmi na oboch stranách hranice prostredníctvom podpory miestnych/regionálnych projektov.

Fond malých projektov bude v Galante implementovaný v rámci prioritnej osy Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko a musí prispieť k dosiahnutiu jeho špecifických cieľov: PO1 – Príroda a kultúra: Špecifický cieľ 1.1: Zvýšenie atraktivity pohraničnej oblasti.

Názov projektu: Po stopách Esterházyovcov, z Galanty do Oroszlányu (EsterhazyWay)

Číslo projektu: SKHU/WETA/1901/1.1/036  

Cieľom nášho projektu je zvýšiť počet návštevníkov v programovej oblasti využitím kultúrneho a historického potenciálu regiónov. História oboch miest úzko súvisí s rodom Esterházy. Prostredníctvom projektu by sme chceli zblížiť mladých ľudí oboch miest, v rámci ktorého by sme zorganizovali spolu 8 zájazdov pre žiakov základných škôl, ktorí sa dozvedia o hodnotných pamiatkach a dejinách rodu Esterházy. Zároveň pripravíme turistické balíčky pre návštevníkov v dvoch jazykoch, ktoré zhrnieme v brožúre dostupnej na turistických miestach Galanty a Oroszlányu a tiež na webových stránkach oboch miest. Popri zájazdoch sa v meste Galanta osadí dotykový infopanel a v Baníckom múzeu v meste Oroszlány sa vybudujú tematické zábavné prvky pre najmenších.

Viac na plagáte v prílohe.

August 2021 - Aktualizácia projektu: Z dôvodu protipandemických opatrení v oboch krajinách sa namiesto zájazdov uskutočnia prezentácie miest online formou prostredníctvom krátkych videofilmov.

Dňa 11.8.2021 sa uskutočnilo slávnostné otvorenie tematického ihriska v Baníckom múzeu v meste Oroszlány. Fotodokumentácia z podujatia v galérii.

Dňa 13.08.2021 sa uskutočnila tlačová konferencia k projektu v mestskom parku. Fotodokumentácia z podujatia v galérii.

Dňa 22.8.2021 sa v mestskom parku uskutočnilo slávnostné odhalenie dotykového infokiosku v Galante za účasti delegácie z mesta Oroszlány. Fotodokumentácia z podujatia v galérii.

1. a 18.10.2021 sa uskutočnili online prezentácie mesta Galanta žiakom základných škôl v meste Oroszlány.

12. a 13.10.2021 sa v Neogotickom kaštieli uskutočnili videoprezentácie maďarského mesta Oroszlány pre žiakov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Galanta. 

V rámci projektu bolo vyhotovené video o pôsobení rodu Esterházy v meste Galanta, ktorí mnoho rokov ovplyvňovali život a vývoj nášho mesta. Video si môžete pozrieť v slovenskommaďarskom jazyku. Zároveň bola vytvorená brožúra o pamätihodnostiach a atraktivitách miest Galanta a Oroszlány. Brožúra bude dostupná v galérii Neogotického kaštieľa.

 

 

 


Prílohy

Vytvorené: 24. 8. 2020
Posledná aktualizácia: 3. 11. 2021 10:39
Autor: Mgr. Andrea Sláviková