Navigácia

Obsah

Cyklotrasa so smeru Kolónia – Galanta

Typ: ostatné
Cyklotrasa so smeru Kolónia – Galanta 1Úspech projektu na vybudovanie cyklotrás v meste Galanta

Mesto Galanta ešte v marci 2017 v rámci Integrovaného regionálneho Operačného programu podalo Žiadosť o nenávratný finančný príspevok s názvom „Cyklotrasa so smeru Kolónia – Galanta“. Riadiaci orgán v tomto prípade Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vo svojich hodnotiacich kolách vyhodnotil žiadosť ako úspešnú. Mesto Galanta teda získalo nenávratný finančný príspevok vo výške 548 333,00 € na vybudovanie novej cyklistickej komunikácie zo smeru Kolónia – Galanta. Táto komunikácia bude vybavená verejným osvetlením a dopravným značením. Zároveň získané finančné prostriedky budú použité na rozšírenie vnútorných mestských cyklotrás formou vyznačenia cyklistických pruhov na existujúcich mestský komunikáciách a budú vysmerované až k PP Samsung, aby uľahčili zamestnancom priemyselného parku dochádzanie za prácou.

Hlavným cieľom projektu s názvom "Vybudovanie cyklotrasy Kolónia - Samsung"  je zvýšenie atraktivity cyklistickej dopravy prostredníctvom vybudovania siete bezpečných cyklotrás a nadväzujúcej infraštruktúry na území mesta Galanta. Aplikáciou oprávnených aktivít sa prispeje k zvýšenie podielu cyklistickej dopravy na celkovej deľbe dopravnej práce v meste v súlade so základnou víziou Národnej stratégie rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v SR55 a k zníženiu celkového znečistenia ovzdušia dopravou v prípade nárastu nemotorovej dopravy na celkovej deľbe prepravnej práce. Prostredníctvom jednotlivých opatrení a aktivít bude možné začleniť cyklistickú dopravu ako plnohodnotný spôsob prepravy v rámci mobility v meste Galanta a jeho mestských oblastiach, vytvoriť ľahko dostupnú a cenovo výhodnú sieť mestskej dopravy a zmeniť vnímanie cyklistov nielen v kontexte športového či turistického vyžitia

Celkový výška oprávnených výdavkov projektu je 577 192,00 €, mesto bude tento projekt financovať čiastkou 28 979,00 € zo svojho rozpočtu. Realizácia projektu musí byť ukončená k dátumu 5/2019.

 

 

 

PhDr. Marcela Mazsárová,

Projektový manažér


Prílohy

Vytvorené: 15. 12. 2017
Posledná aktualizácia: 12. 3. 2019 08:15
Autor: