Navigácia

Obsah

Aktívne starnutie prostredníctvom vzdelávania

Typ: ostatné
logoMesto Galanta sa prostredníctvom Operačného programu Vzdelávanie uchádzalo o podporu projektu s názvom „Aktívne starnutie prostredníctvom vzdelávania“, ITMS kód projektu 26120130046. Cieľom projektu je podporiť zdravé a aktívne starnutie seniorov v meste Galanta prostredníctvom novovytvoreného vzdelávacieho programu „AKTÍVNY SENIOR“. Program bude pozostávať zo štyroch vzdelávacích aktivít:

1. Zdravá výživa a životný štýl pre seniorov

2. Aktívne využívanie informačno-komunikačných technológií

3. Anglický jazyk pre aktívneho seniora

4. Senior – aktívny ochranca prírody a zveri, pestovateľ liečivých rastlín.

Projekt bude realizovaný formou školení, ktoré budú prebiehať v jednotlivých denných centrách a v domove dôchodcov, ktoré pôsobia na území mesta Galanta.  Projekt "Aktívne starnutie prostredníctvom vzdelávania" je spolufinancovaný zo zdrojov EU/Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/.


Vytvorené: 13. 1. 2017
Posledná aktualizácia: 12. 3. 2019 08:15
Autor: PhDr. Marcela Mazsárová