Navigácia

Obsah

Zoznam lokalít, na ktorých sa budujú nové kontajnerové státia

Typ: ostatné
Zoznam lokalít, na ktorých sa budujú nové kontajnerové státia

Mesto Galanta zverejňuje lokality , na ktorých sa budujú nové kontajnerové státia:

 1.sídlisko Clementisove sady, parcela registra C KN č. 179/1, druh pozemku ostatná plocha, evidovaná na LV č. 3365, ktorá je vo vlastníctve Mesto Galanta,

 2.sídlisko Sever, ulica Mierová, parcela registra C KN č. 346/54, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, evidovaná na LV č. 3365, ktorá je vo vlastníctve Mesto Galanta,

 3.sídlisko Sever, parcela registra C KN č. 346/57, druh pozemku ostatná plocha, evidovaná na LV č. 3365, ktorá je  vo vlastníctve Mesta Galanta,

 4.Parková ulica, parcela registra C KN č. 38/1, druh pozemku ostatná plocha, evidovaná na LV č.3365, ktorá je vo vlastníctve Mesta Galanta,

 5.ulica Obrancov mieru, parcela registra C KN č. 1655/25, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, evidovaná na LV č. 3365, ktorá je vo vlastníctve Mesta Galanta,

 6.Pri Športovej hale, parcela registra C KN č. 5192/3, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, evidovaná na LV č. 5969, ktorá je vo vlastníctve Mesta Galanta,

 7.Zornička, parcela registra E KN č. 300, druh pozemku orná pôda, evidovaná na LV č. 885, ktorá je vo vlastníctve Mesta Galanta,

 8.sídlisko SNP, parcela registra C KN č. 1706/1, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, evidovaná na LV č. 3365, ktorá je vo vlastníctve Mesta Galanta

 9.sídlisko Nová doba, parcela registra C KN č. 53, druh pozemku ostatná plocha, evidovaná na LV č. 3365, ktorá je vo vlastníctve Mesta Galanta

10.sídlisko Nová doba, parcela registra C KN č. 29/1, druh pozemku ostatná plocha, evidovaná na LV č. 3365, ktorá je vo vlastníctve Mesta Galanta

 


Vytvorené: 30. 10. 2020
Posledná aktualizácia: 30. 10. 2020 13:58
Autor: