Navigácia

Obsah

Záväzné stanovisko k investičnej činnosti

Typ: ostatné
Záväzné stanovisko k investičnej činnosti 1Mesto pri výkone samosprávnych funkcií vydáva záväzné stanoviská k investičnej činnosti v meste, ktoré slúži pre začatie konania o povolení stavby, prestavby a pod. Nenahrádza povolenie príslušného úradu štátnej stavebnej správy, ale je rozhodujúce pre zamýšľanú činnosť v meste, jej realizáciu. Žiad

Potrebné doklady:

• projektová dokumentácia stavby alebo situácia umiestnenia stavby alebo

 štúdia pre územné rozhodnutie alebo architektonickú časť projektovej

 dokumentácie

• fotokópia dokladu vlastníctva, nájomnej zmluvy, výpisu listu  

 vlastníctva alebo zmluva o užívaní pozemku

• fotokópia kópie (snímku) z katastrálnej mapy

 

Predpis:

•Zákon č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

 

 


Príloha

Vytvorené: 13. 1. 2017
Posledná aktualizácia: 6. 5. 2021 08:22
Autor: Eva Vašáková