Navigácia

Obsah

Záväzné stanovisko k investičnej činnosti

Typ: ostatné
Záväzné stanovisko k investičnej činnosti 1Mesto pri výkone samosprávnych funkcií vydáva záväzné stanoviská k investičnej činnosti v meste, ktoré slúži pre začatie konania o povolení stavby, prestavby a pod. Nenahrádza povolenie príslušného úradu štátnej stavebnej správy, ale je rozhodujúce pre zamýšľanú činnosť v meste, jej realizáciu. Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska k investičnej činnosti sa podáva v zmysle zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov

Potrebné doklady:

• projektová dokumentácia stavby alebo situácia umiestnenia stavby alebo

 štúdia pre územné rozhodnutie alebo architektonickú časť projektovej

 dokumentácie

• fotokópia dokladu vlastníctva, nájomnej zmluvy, výpisu listu  

 vlastníctva alebo zmluva o užívaní pozemku

• fotokópia kópie (snímku) z katastrálnej mapy

 

Predpis:

•Zákon č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

 

Kontakt:

Oddelenie investičnej výstavby a životného prostredia

Ing. Zuzana Krišková - vedúca oddelenia

 •tel.: 031/7884376

 •e-mail: zuzana.kriskova@galanta.sk

 •kancelária:1.poschodie vpravo, č. dverí 34


Príloha

Vytvorené: 13. 1. 2017
Posledná aktualizácia: 8. 11. 2017 23:14
Autor: Ing. Zuzana Krišková