Navigácia

Obsah

Investičná výstavba

Správy

Odstávka plynu v niektorých bytových domoch na území mesta Galanta

Na základe oznámenia SPP - distribúcia a.s. bude z dôvodu rekonštrukcie plynovodov odstávka plynu v niektorých bytových domoch na území mesta Galanta celý text

ostatné | 10. 5. 2022 | Autor:

Výstavba parkoviska a komunikácie pri ZŠ G.Dusíka na sídl. Sever

Dňa 20.7.2021 zahájila spoločnosť AQUAMONT s.r.o. výstavbu II.etapy rekonštrukcie parkoviska a prístupovej komunikácie pred ZŠ G. Dusíka na sídlisku Sever. Vybudovaním parkoviska a prístupovej komunikácie sa zrevitalizuje verejný priestor pred ZŠ G. Dusíka. celý text

ostatné | 28. 7. 2021 | Autor:
Súkromná investícia - IBV Východ Galanta 1

Súkromná investícia - IBV Východ Galanta

Výstavba novej zóny rodinných domov v Galante - IBV Východ celý text

ostatné | 25. 7. 2018 | Autor:

Oznam pre obyvateľov

Oznam pre obyvateľov a návštevníkov sídliska JAS celý text

ostatné | 7. 6. 2017 | Autor: Mgr. Kovács
galandia

POSUDOK TERMAL CENTRUM GALANDIA

Informatívna správa k stavu a k priebehu prác TC Galandia
V zmysle Zmluvy o projektovej a inžinierskej činnosti č. 02/2016 účinnou dňa 15.07.2016 bol dňa 20.09.2016 mestu odovzdaný výsledok stavebno-technického prieskumu prvej etapy – podrobný prieskum železobetónových konštrukcií, založenie objekt celý text

ostatné | 4. 10. 2016 | Autor: Lucia Galambosová
Záväzné stanovisko k investičnej činnosti 1

Záväzné stanovisko k investičnej činnosti

Mesto pri výkone samosprávnych funkcií vydáva záväzné stanoviská k investičnej činnosti v meste, ktoré slúži pre začatie konania o povolení stavby, prestavby a pod. Nenahrádza povolenie príslušného úradu štátnej stavebnej správy, ale je rozhodujúce pre zamýšľanú činnosť v meste, jej realizáciu. Žiad celý text

ostatné | 6. 5. 2015 | Autor: Eva Vašáková

Pravidla na preberanie miestnych komunikácií, verejného osvetlenia a pozemkov nimi zastavaných v lokalitách IBV

Mestské zastupiteľstvo v Galante uznesením č.28 Z/2015 schválilo Pravidla na preberanie miestnych komunikácií, verejného osvetlenia (ďalej len stavba) a pozemkov nimi zastavaných v lokalitách IBV a výstavby bytových domov od vlastníkov do majetku mesta Galanta. celý text

ostatné | 24. 3. 2015 | Autor: Mgr. Miroslav Psota