Navigácia

Obsah

Ako vybaviť parkovacie miesto pre ZŤP

Typ: ostatné
Ako vybaviť parkovacie miesto pre ZŤP 2Mesta Galanta v zmysle §13 ods.4 zákona č.369/90 Zb. o obecnom zriadení, § 3 ods. 2 zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách, v znení neskorších predpisov a VZN mesta Galanta č.32/2008 vydáva povolenie vyhradených parkovísk pre osoby ZŤP.

Ako vybaviť parkovacie miesto pre ZŤP 1
Žiadateľ musí vyplniť žiadosť o vydanie vyhradeného parkoviska ZŤP, ktorý dostane na MsÚ-oddelení rozvoja mesta, č.d. 38, 1.poschodie, prípadne si ho môžete stiahnuť v prílohe tohto článku. Potom je potrebné ho spolu s povinnými prílohami doručiť na Mestský úrad Galanta.

Základnou podmienkou, ktorú musí žiadateľ spĺňať je trvalý pobyt v lokalite, kde žiada o vydanie povolenia na parkovacie miesto. Ďalej musí mať preukaz osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukaz osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, preukaz s osobitným označením vozidla, posudok úradu práce, ktorý potvrdzuje odkázanosť na individuálnu prepravu. Žiadateľ musí mať vodičský preukaz a zároveň byť vlastníkom alebo spoluvlastníkom vozidla a nepodnikať s ním, nesmie však vlastniť garáž.

Finančné náklady na označenie a zrušenie vyhradeného parkovacieho miesta znáša žiadateľ. Povolenie na vyhradenie parkovacie miesta ZŤP MsÚ v spolupráci s Okresným dopravným inšpektorátom Galanta vydáva na dobu neurčitú.

Vybavuje MsÚ Galanta, Oddelenie rozvoja mesta  – úsek dopravy. Kontakt: tel. č.: 031/788 4371,e-mail: eva.vasakova@galanta.sk


Prílohy

Vytvorené: 6. 3. 2017
Posledná aktualizácia: 18. 3. 2017 03:54
Autor: