Navigácia

Obsah

Správy

Cyklobox na Mierovom námestí 1

Cyklobox na Mierovom námestí

Oznamujeme obyvateľom mesta, že cyklobox na Mierovom námestí pri budove VÚB bol uvedený do prevádzky pre verejnost. Záujemcovia sa môžu informovať v pracovných dňoch na MsÚ Galanta na Oddelení rozvoja mesta č.d.38.  celý text

ostatné | 30. 4. 2019 | Autor: Slavomír Javor
Aktuálne rozkopávky v meste Galanta 1

Aktuálne rozkopávky v meste Galanta

Aktuálne informácie ohľadom vydaných rozkopávkových povolení v meste Galanta. celý text

ostatné | 6. 3. 2017 | Autor:
Postup pri vybavovaní rozkopávkového povolenia 1

Postup pri vybavovaní rozkopávkového povolenia

Mesto Galanta ako príslušný cestný správny orgán podľa ustanovenia §3 ods.2 a § 8 zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciach /cestný zákon/ v znení neskorších predpisov, zákona č. 8/2009 Zb o cestnej premávke Z.z. a vyhláškou č.9/2009 Z.z. , ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a na zákl celý text

ostatné | 6. 3. 2017 | Autor:
Ako vybaviť parkovacie miesto pre ZŤP 2

Ako vybaviť parkovacie miesto pre ZŤP

Mesta Galanta v zmysle §13 ods.4 zákona č.369/90 Zb. o obecnom zriadení, § 3 ods. 2 zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách, v znení neskorších predpisov a VZN mesta Galanta č.32/2008 vydáva povolenie vyhradených parkovísk pre osoby ZŤP. celý text

ostatné | 6. 3. 2017 | Autor: