Navigácia

Obsah

Žiadosti úseku dopravy:

Żiadosť o určenie dopravného značenia  tu ku stiahnutiu

Żiadosť o uzávierku MK  tu ku stiahnutiu

Żiadosť o zvláštne užívanie MK - prenosná reklama  tu ku stiahnutiu

Żiadosť na zriadenie vjazdu  tu ku stiahnutiu

Žiadosť o povolenie na zvláštne užívanie MK-rozkopávkové povolenie - inžinierske siete tu ku stiahnutiu

Žiadosť o povolenia na zvláštne užívanie MK - rozkopávkové povolenie tu ku stiahnutiu

Žiadosť o predĺženie termínu rozkopávkového povolenia tu ku stiahnutiu

Žiadosti úseku rozvoja mesta:

Žiadosť o územnoplánovaciu informáciu PDF DOC

Žiadosť o určenie, zmenu, zrušenie súpisného a orientačného čísla PDF DOC

Žiadosť o vydanie potvrdenia - vek stavby PDF DOC

Čestné vyhlásenie k súpisnému číslu PDF DOC

Žiadosť o vydanie stanoviska PDF DOC