Navigácia

Obsah

Ohlásenie drobných stavieb / stavebných úprav / udržiavacích prác:

Ohlásenie drobnej stavby  tu ku stiahnutiu

Ohlásenie stavebných úprav, udrž. prác  tu ku stiahnutiu

Žiadosti úseku dopravy:

Żiadosť o určenie dopravného značenia  tu ku stiahnutiu

Żiadosť o uzávierku MK  tu ku stiahnutiu

Żiadosť o zvláštne užívanie MK - prenosná reklama  tu ku stiahnutiu

Żiadosť na zriadenie vjazdu  tu ku stiahnutiu

Ostatné:

Žiadosť o územnoplánovaciu informáciu  tu ku stiahnutiu

Žiadosť o určenie súpisného a orientačného čísla  tu ku stiahnutiu

Žiadosť o potvrdenie veku stavby  tu ku stiahnutiu