Menu
Mesto Galanta
mestoGalanta

Vitajte
v Galante

rozšírené vyhľadávanie

Výstavba parkoviska a komunikácie pri ZŠ G.Dusíka na sídl. Sever

Dňa 20.7.2021 zahájila spoločnosť AQUAMONT s.r.o. výstavbu II.etapy rekonštrukcie parkoviska a prístupovej komunikácie pred ZŠ G. Dusíka na sídlisku Sever. Vybudovaním parkoviska a prístupovej komunikácie sa zrevitalizuje verejný priestor pred ZŠ G. Dusíka.

Dňa 20.7.2021 zahájila spoločnosť AQUAMONT s.r.o. výstavbu II.etapy rekonštrukcie parkoviska a prístupovej komunikácie pred ZŠ G. Dusíka na sídlisku Sever. Z dôvodu stavebnej činnosti príde k výrubu 1 ks inváznej dreviny - Acer negundo (javor jaseňolistý), k presadeniu 2 ks dreviny Fraximus excelsior (jaseň štíhly) a k výrubu 1 ks Prunus cerasifera (slivka čerešňoplodá). Za vyrúbané dreviny bude realizovaná náhradná výsadba. Vybudovaním parkoviska a prístupovej komunikácie sa zrevitalizuje verejný priestor a zlepší sa dopravno-bezpečnostná situácia  pred ZŠ G. Dusíka. Vybuduje sa chodník pre peších až k budove školy , ktorý sa  bude napájať na existujúci chodník vedúci na ul. Mierovej. V tejto etape sa vybuduje 30 parkovacích miest.  V areáli školy už bolo vybudovaných 16 parkovacích miest na konci roku 2020.

Dátum vloženia: 28. 7. 2021 9:29
Dátum poslednej aktualizácie: 28. 7. 2021 12:57

Môže vás zaujímať viac