Navigácia

Obsah

Zasadnutie Krízového štábu mesta Galanta - 9.3.2020

Typ: ostatné
Zasadnutie Krízového štábu mesta Galanta - 9.3.2020

Na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako aj doručenej žiadosti o uplatňovanie preventívnych opatrení na zamedzenie šírenia nového koronavírusu v Slovenskej republike zvolal primátor mesta Peter Paška dňa 9. 3. 2020 na pôde Mestského úradu v Galante Krízový štáb mesta Galanta s cieľom vyhodnotiť už prijaté opatrenia a postupy na zvýšenie prevencie voči vzniku a šíreniu koronavírusu v meste Galanta. Na základe uvedeného Krízový štáb potvrdil obmedzenie činnosti v priestoroch Mestského kultúrneho strediska v Galante ako aj v jeho objektoch, ktoré patria do pôsobnosti a správy mestského kultúrneho strediska ako aj v zariadeniach Správy športových zariadení a to v termíne zatiaľ do 23.3.2020. Naďalej zostáva v platnosti zákaz návštev v DD Patria ako aj v ďalších domovoch seniorov pôsobiacich na území mesta Galanta až do odvolania. Taktiež platí zákaz návštev v lôžkovej časti NsP sv. Lukáša v Galante.

Všetci prítomní členovia štábu jednohlasne odsúhlasili súhrn nasledovných opatrení, ktoré majú zvýšiť ochranu obyvateľov pred prípadným nakazením.

- obmedzená prevádzka na Mestskom úrade v Galante. Stránkové hodiny pre verejnosť sú s účinnosťou odo dňa 9.3.2020 určené na dni: pondelok: 8,00 hod. – 15,30 hod, streda: 8,00 hod. – 16,30 hod., piatok 8,00 hod. – 14,00 hod.

Overovanie podpisov a listín bude prebiehať len v pondelok a stredu.

Zároveň sa apeluje na občanov, aby svoje záležitosti riešili najmä elektronicky alebo telefonicky so zamestnancami úradu, pokiaľ nie je nevyhnutná osobná návšteva úradu.

- Zakazuje materským a základným školám v pôsobnosti Mesta Galanta organizovať exkurzie, výlety a verejné podujatia až do odvolania.

- Spoločnosť Bysprav zabezpečí dezinfekciu spoločných priestorov v bytových domoch, ktoré majú v správe.

- Členom denných centier na území mesta odporúča nestretávať sa v denných centrách a neorganizovať vlastné spoločenské podujatia.

- odporúča právnickým a fyzickým osobám – podnikateľom na území obce obmedziť hromadné podujatia, pri ktorých by mohlo dôjsť k šíreniu ochorenia.

- Primátor mesta oslovil obchodné centrá na území mesta s požiadavkou zvýšiť dezinfekciu v ich priestoroch.

- Mestský úrad osloví prepravcu Slovenskú autobusovú dopravu a.s. Dunajská Streda s požiadavkou o každodennú dezinfekciu prostriedkov hromadnej dopravy.

- Mestský úrad osloví starostov  obcí, z ktorých žiaci navštevujú naše materské a základné školy so žiadosťou o súčinnosť v oblasti ohlasovacej povinnosti, týkajúcej sa výskytu respiračných ochorení .

Na základe rokovaní starostov a primátorov s Krízovým štábom Trnavského samosprávneho kraja by mali byť základné školy v Trnavskom kraji v utorok otvorené, od stredy do piatka má byť zavedené hromadné riaditeľské voľno. Na základe uvedeného zvoláva primátor mesta pracovné stretnutie s riaditeľkami materských škôl a základných škôl na území mesta, aby sa stanovili presné postupy.

Napriek tomu, že sa zatiaľ prítomnosť koronavírusu na našom území nepotvrdila, rôznymi preventívnymi opatreniami sa mesto snaží zamedziť tomu, aby sa vírus šíril medzi obyvateľmi. Musíme však spoločne k uvedenej situácii pristupovať zodpovedne. Aktuálnu situáciu budeme aj naďalej sledovať a budeme obyvateľov mesta priebežne informovať.


Vytvorené: 13. 3. 2020
Posledná aktualizácia: 13. 3. 2020 15:03
Autor: Peter Eliáš