Navigácia

Obsah

Zasadnutie Krízového štábu mesta Galanta - 16.3.2020

Typ: ostatné
Zasadnutie Krízového štábu mesta Galanta - 16.3.2020

Vážení občania, obyvatelia nášho mesta,

 

dovoľujeme si apelovať na vás z pozície členov Krízového štábu mesta Galanta. Ako môžete vidieť situácia okolo nás nie je ľahká. Zvládnuť ju musíme spoločne. V tejto súvislosti vás žiadame, aby ste prísne dodržiavali nariadené opatrenia štátu, ale aj nášho mesta. Významnú úlohu zohráva predovšetkým naša zodpovednosť a spolupatričnosť. Nebuďme ľahostajní k sebe ani k svojmu okoliu! Aj z tohto dôvodu Krízový štáb mesta rozhodol o potrebe objednať ochranné rúška pre najohrozenejšiu skupinu obyvateľov nášho mesta, ktorými sú občania vo veku 60 a viac rokov. Ich distribúciu v bytových domoch v najbližších dňoch zabezpečia domoví dôverníci, v štvrtiach rodinných domov zamestnanci mestského úradu.

Naďalej však dôrazne žiadame občanov, aby sa pohybovali na verejnosti ako aj v otvorených obchodných prevádzkach čo najmenej a len po nevyhnutnú dobu nákupu. Zároveň apelujeme na občanov mesta, aby vstupovali do prevádzok obchodu a služieb len s ochrannými rúškami alebo adekvátnym prekrytím tváre vzhľadom na nedostatok rúšok. Je nevyhnutné používať v obchodoch jednorázové rukavice na nákup pečiva!

Zároveň vyzývame aj občanov k solidárnosti a k vzájomnej pomoci. V prípade, že niekto má záujem ušiť rúška aj pre susedov alebo svoje okolie, pomôžme si navzájom. Je to v záujme nás všetkých. Taktiež ak máte v okolí niekoho, kto momentálne potrebuje Vašu pomoc, napríklad s nákupom, ponúknite mu ju, za zachovania zásad bezpečnej komunikácie.

Vzniknutú situáciu sa snažíme zlepšiť aj opatreniami voči obchodným prevádzkam na území mesta. Na svojom zasadnutí dňa 16.3.2020 sme sa uzniesli na odporúčaní zabezpečiť bezdotykovú dezinfekciu rúk pre občanov pri vstupoch do reťazcov ako aj zabezpečiť pravidelnú dezinfekciu nákupných vozíkov.

Obmedzenia sa týkajú aj využívania mestskej hromadnej dopravy, kedy do autobusov budú môcť nastúpiť iba osoby s rúškom na tvári, prípadne s inou ochranou tváre, a to cez zadné dvere. Mestská hromadná doprava bude premávať v redukovanom režime, ako v medzisviatkovom období na konci kalendárneho roka. Cestujúci sa budú prepravovať bezplatne.

Pri účasti na pohreboch je taktiež potrebné používať ochranné rúška, prípadne alternatívne prostriedky na prekrytie tváre. Zároveň počas smútočných obradov je potrebné dodržiavanie primeraných bezpečnostných odstupov.

V neposlednom rade upozorňujeme občanov, ktorí sa vrátili zo zahraničia, že pre nich platí povinnosť dodržiavať 14 dennú karanténu. Občania, ktorí nebudú dodržiavať karanténu, budú sankcionovaní v zmysle platných právnych predpisov. Nakoľko vieme, že nie všetci toto nariadenie dodržiavajú, žiadame aj verejnosť o súčinnosť. V prípade, že viete o niekom, kto sa vrátil zo zahraničia a porušuje toto nariadenie, žiadame vás, aby ste ho nahlásili na políciu / tel. č. 158 alebo 159/ !

Pre prípad potreby uvádzame pravidlá karantény:

 • svojmu lekárovi telefonicky oznámte, že ste sa vrátili z krajiny, v ktorej bol potvrdený koronavírus, alebo ste boli v kontakte s človekom, u ktorého bol potvrdený koronavírus

 • lekár vystaví automaticky PN z dôvodu karantény pre COVID-19

 • ak nechcete ohroziť svojich blízkych, možno využiť zariadenia ministerstva vnútra

 • hlavný alebo regionálny hygienik môžu rozhodnúť o strávení karantény v zdravotníckom zariadení

 • v karanténe je automaticky každý člen domácnosti

 • minimálne až žiadne sociálne kontakty – čiže nechodiť do kina, divadla, nenavštevovať športové podujatia, ďalšie podujatia, kde by sa mohlo stretnúť viac ľudí, neprijímať návštevy a nechodiť na návštevy ani v rámci susedov v panelovom dome

 • platí zákaz cestovania tak v rámci Slovenska, ako aj do zahraničia

 • zákaz chodiť do školy alebo na krúžky – učiť sa možno napríklad e- learningovou formou

 • zákaz chodiť do práce – ak je to možné, pracovať z domu, ide o tzv. home office

 • nechodiť na nákup – požiadať o pomoc niekoho z rodiny, susedov, prípadne obecný alebo mestský úrad

 • sledovať svoj zdravotný stav – pri nástupe niektorého z príznakov: horúčka, kašeľ, dýchavičnosť, okamžite kontaktovať ošetrujúceho lekára a miestne príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva a podrobiť sa odboru biologického materiálu

 • venčenie psa – treba si vybrať čas, keď venčiaci na ulici nikoho nestretne, nevyhnutnosťou sú ochranné pomôcky, minimálne rúško, a platí zásada: zdržať sa vonku len na nevyhnutný čas

 • dodržiavať hygienické pravidlá – čo najčastejšie prať na vyšších teplotách, čo najčastejšie si umývať ruky, nedotýkať sa zbytočne tváre, pravidelne upratovať a dezinfikovať domácnosť

Na záver informujeme verejnosť, že od dnešného dňa platia ďalšie opatrenia, ktoré prijalo Ministerstvo dopravy a výstavby SR v nadväznosti na Uznesenie vlády SR č 113/2020.

Z tohto dôvodu budú nasledujúcich 14 dní uzavreté prevádzky

 • pracovísk emisnej kontroly,

 • pracovísk kontrol originality,

 • pracovísk montáže plynových zariadení,

 • technických služieb,

 • autoškôl,

 • prevádzkovateľov školiacich stredísk základnej kvalifikácie a pravidelného výcviku niektorých vodičov.

V zozname povolených prevádzok a služieb nefigurujú taxislužby, ktoré majú byť od platnosti tohto opatrenia, teda od 6:00 dnešného dňa, pozastavené.

 

V Galante, 16.3.2020                                             Krízový štáb mesta Galanta


Vytvorené: 16. 3. 2020
Posledná aktualizácia: 16. 3. 2020 16:50
Autor: Peter Eliáš