Navigácia

Obsah

Mgr. Ivan Szolga


Úloha v org. štruktúre

Mesto Galanta - Vedúci právneho oddelenia a verejného obstarávania

Oddelenie právne a verejného obstarávania - Vedúci oddelenia