Navigácia

Obsah

Ing. Anita Pozsonyi Lénárt


Úloha v org. štruktúre

Oddelenie finančné a majetkové - Referát rozpočtovania a účtovníctva, banka, fakturácie: Referát správy a majetku, inventarizácia