Navigácia

Obsah

Zoznam osôb a kontaktných spojení

Mesto Galanta

Mestský úrad Galanta
Mierové námestie č. 940/1
924 18 Galanta P.O. Box 43
Slovenská republika

 

Spojovateľka: +421/31/788 43 01
Fax: +421/31/780 35 92
e-mail: info@galanta.sk
GDPR zodpovedná osoba: zodpovednaosoba@galanta.sk

Zobrazenie podľa abecedy

OsobaÚloha v org. štruktúreKontaktné spojenie
Ürgeová HelenaMesto Galanta - Referát správy daní a poplatkov: Miestne poplatky za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Oddelenie finančné a majetkové - Poplatok za KO a DSO

Telefón: +421317884358

E-mail: helena.urgeova@galanta.sk

Vajdová Marta, PhDr.Mestské zastupiteľstvo - Poslanec
Komisia investičnej výstavby, životného prostredia, kultúrnych pamiatok, dopravy a verejného poriadku - Člen
Komisia kultúry a medzimestských vzťahov - Predsedníčka

Mobil: +421905868710

E-mail: martuska.vajdova@gmail.com

Vašáková EvaReferát investícií a dopravy - Vedúca referátu

Telefón: +421317884376

E-mail: eva.vasakova@galanta.sk

Vedrődy ZoltánKomisia sociálno zdravotná a bytová - Člen
Veselá Slávka, Ing.Oddelenie rozvoja, výstavby a spoločný stavebný úrad - Vedúca oddelenia

Telefón: +421317884377

E-mail: slavka.vesela@galanta.sk

Viczénová PriskaMesto Galanta - Referát evidencie obyvateľstva o ohlasovňa
Oddelenie všeobecnej a vnútornej správy - Evidencia obyvateľov

Telefón: +421317884331

E-mail: priska.viczenova@galanta.sk

Werškov MarekMesto Galanta - Referát prvého kontaktu a správa registratúry
Oddelenie všeobecnej a vnútornej správy - Ref. prvého kont. a správa registratúry

Telefón: +421317884312

E-mail: marek.werskov@galanta.sk

Závodský PeterKomisia finančná a správy majetku - Predseda
Mestské zastupiteľstvo - Poslanec

Mobil: +421911715595

E-mail: peter.zavodsky@gmail.com

Zeleňák Milan, Ing.Mestské zastupiteľstvo - Poslanec
Komisia obchodu, služieb, cestovného ruchu a regionálneho rozvoja - Člen
Komisia športu, mládeže a telesnej výchovy - Člen
Komisia na ochranu verejného záujmu - člen

Mobil: +421905473196

E-mail: zelenak1951@gmail.com

Zelinka Peter, JUDr.Mestské zastupiteľstvo - Poslanec
Komisia finančná a správy majetku - Člen
Komisia legislatívno právna - Člen

Mobil: +421902717239

E-mail: peto.zelinka@gmail.com

Stránka