Navigácia

Obsah

Zoznam osôb a kontaktných spojení

Mesto Galanta

Mestský úrad Galanta
Mierové námestie č. 940/1
924 18 Galanta P.O. Box 43
Slovenská republika

 

Spojovateľka: +421/31/788 43 01
Fax: +421/31/780 35 92
e-mail: info@galanta.sk
GDPR zodpovedná osoba: zodpovednaosoba@galanta.sk

Zobrazenie podľa abecedy

OsobaÚloha v org. štruktúreKontaktné spojenie
Lovecká SilviaOddelenie rozvoja mesta - úsek investičnej výstavby a územného plánovania

Telefón: +421317884377

E-mail: silvia.lovecka@galanta.sk

Marczibányi Štefan, Ing.Mestské zastupiteľstvo - Poslanec
Komisia finančná a správy majetku - Člen
Komisia školstva - Člen

Mobil: 0908999236

E-mail: marczibanyi77@gmail.com

Marsall János, Mgr.Mestské zastupiteľstvo - Poslanec
Komisia športu, mládeže a telesnej výchovy - Člen
Komisia školstva - Člen

Mobil: 0918971523

E-mail: marsallj@gmail.com

Mazsárová Marcela, PhDr.Mesto Galanta - Projektový manažér - príprava projektov a čerpanie eurofondov
Projektvý manažér - Projektový manažér

Telefón: +421317884326

E-mail: marcela.mazsarova@galanta.sk

Mezei Nikolas, Mgr.Komisia finančná a správy majetku - Člen
Mézes RudolfKomisia kultúry a medzimestských vzťahov - Člen
Miklošík Roman, Ing.Mesto Galanta - Informatik
Informatik - informatik

Telefón: +421317884366

E-mail: roman.miklosik@galanta.sk

Miženko Daniel, JUDr.Komisia legislatívno právna - Člen
Molnáriová Adriana, Mgr.Mesto Galanta - Referát sociálnych vecí a rodiny (Patria - Domov dôchodcov v Galante)
Referát sociálnych služieb - Vedúca referátu sociálnych služieb

Telefón: +421317884340

E-mail: adriana.molnariova@galanta.sk

Morovičová Zuzana, Mgr.Mesto Galanta - Vedúca oddelenia všeobecnej a vnútornej správy
Oddelenie všeobecnej a vnútornej správy - Vedúca oddelenia

Telefón: +421317884330

E-mail: zuzana.morovicova@galanta.sk

Stránka