Navigácia

Obsah

Zoznam osôb a kontaktných spojení

Mesto Galanta

Mestský úrad Galanta
Mierové námestie č. 940/1
924 18 Galanta P.O. Box 43
Slovenská republika

 

Spojovateľka: +421/31/788 43 01
Fax: +421/31/780 35 92
e-mail: info@galanta.sk
GDPR zodpovedná osoba: zodpovednaosoba@galanta.sk

Zobrazenie podľa abecedy

OsobaÚloha v org. štruktúreKontaktné spojenie
Rajjová DanielaMesto Galanta - Referent útvaru hlavného kontrolóra
Útvar hlavného kontrolóra - Referent útvaru hlavného kontrolora

Telefón: +421317884307

E-mail: daniela.rajjova@galanta.sk

Rusnák Cyprián, Ing.Mesto Galanta - Projektový manažér - príprava projektov a čerpanie eurofondov
Projektvý manažér - Projektový manažér

Telefón: +421317884326

E-mail: cyprian.rusnak@galanta.sk