Navigácia

Obsah

Zoznam osôb a kontaktných spojení

Mesto Galanta

Mestský úrad Galanta
Mierové námestie č. 940/1
924 18 Galanta P.O. Box 43
Slovenská republika

 

Spojovateľka: +421/31/788 43 01
Fax: +421/31/780 35 92
e-mail: info@galanta.sk
GDPR zodpovedná osoba: zodpovednaosoba@galanta.sk

Zobrazenie podľa abecedy

OsobaÚloha v org. štruktúreKontaktné spojenie
Psota Miroslav, Mgr.Mestské zastupiteľstvo - Poslanec
Komisia sociálno zdravotná a bytová - Člen
Komisia legislatívno právna - Predseda
Komisia na ochranu verejného záujmu - Predseda
Mesto Galanta - Viceprimátor

Mobil: +421905657499

E-mail: miroslav.psota59@gmail.com

Psotová EvaMesto Galanta - Referát správy daní a poplatkov: Dane bytové a domové
Oddelenie finančné a majetkové - dane - bytové / domové

Telefón: +421317884354

E-mail: eva.psotova@galanta.sk

Stránka