Navigácia

Obsah

Zoznam osôb a kontaktných spojení

Mesto Galanta

Mestský úrad Galanta
Mierové námestie č. 940/1
924 18 Galanta P.O. Box 43
Slovenská republika

 

Spojovateľka: +421/31/788 43 01
Fax: +421/31/780 35 92
e-mail: info@galanta.sk
GDPR zodpovedná osoba: zodpovednaosoba@galanta.sk

Zobrazenie podľa abecedy

OsobaÚloha v org. štruktúreKontaktné spojenie
Pallya Gábor, MVDr.Mesto Galanta - Hlavný kontrolór
Útvar hlavného kontrolóra - Hlavný kontrolór

Telefón: +421317884306

E-mail: gabor.pallya@galanta.sk

Pappová HelenaMesto Galanta - Pokladňa
Oddelenie finančné a majetkové - Pokladňa

Telefón: +421317884334

E-mail: helena.pappova@galanta.sk

Paška PeterMesto Galanta - Primátor
Mestské zastupiteľstvo - Primátor
Sekretariát - Primátor

Telefón: +421317884310

E-mail: primator@galanta.sk

Piláriková Anna, PaedDr.Komisia kultúry a medzimestských vzťahov - Člen
Pinterová Edita, Mgr.Referát Spoločný stavebný úrad - Vedúca referátu

Telefón: +421317884383

E-mail: edita.pinterova@galanta.sk

Pivková KlaudiaMesto Galanta - Sekretariát
Sekretariát - Sekretariát

Telefón: +421317884311

E-mail: klaudia.pivkova@galanta.sk

Pócsová Svetlana, Mgr.Mesto Galanta - Školstvo a šport
Oddelenie spoločenských služieb - Správa škol. Zariadení

Telefón: +421317884361

E-mail: svetlana.pocsova@galanta.sk

Poláková EvaMesto Galanta - Školstvo a kultúra
Oddelenie spoločenských služieb - Správa škol. Zariadení

Telefón: +421317884362

E-mail: eva.polakova@galanta.sk

Popluhár Augustín, Ing.Komisia sociálno zdravotná a bytová - Predseda
Mestské zastupiteľstvo - Poslanec
Komisia finančná a správy majetku - Člen

Mobil: +421905868220

E-mail: apopluhar@gmail.com

Psota FridrichMestské zastupiteľstvo - Poslanec
Komisia investičnej výstavby, životného prostredia, kultúrnych pamiatok, dopravy a verejného poriadku - Člen
Komisia obchodu, služieb, cestovného ruchu a regionálneho rozvoja - Člen

Mobil: +421905521185

E-mail: fridrich.psota@gmail.com

Stránka