Navigácia

Obsah

Udalosti a aktuality

26.01.2019

Vykročte so Samsungom pre lepšiu Galantu 1

Vykročte so Samsungom pre lepšiu Galantu

Samsung v spolupráci s mestom Galanta a Samsung Galanta o.z. organizuje charitatívnu prechádzku (pre tých aktívnejších - beh) na podporu znevýhodnených a rodín v núdzi. Viac info v prílohe.

Detail

26.01.2019

ples

XX. Reprezentačný ples mesta

Mesto Galanta a Mestské kultúrne stredisko v Galante Vás pozývajú na jubilejný XX.Reprezentačný ples mesta, ktorý sa uskutoční 26. januára 2019 v estrádnej sále MsKS od 19-tej hodiny. Vstupné:39 EUR Info: 031 780 2787

Detail

14.01.2019 - 28.02.2019

Hlasovanie za ihrisko Žihadielko 1

Hlasovanie za ihrisko Žihadielko

Žihadielko je spať! Hlasujte denne na www.zihadielko.sk , aby sme získali nové ihrisko pre naše mesto. Viac na www.zihadielko.sk

Detail

05.02.2019

komédia

Komédia "Lord Norton a sluha James

Mestské kultúrne stredisko v Galante oznamuje, že predstavenie legendárnej komédie " Lord Norton a sluha James", ktoré sa malo konať 4.12.2018 sa z technických príčin prekladá na 5. februára 2019. Zakúpené vstupenky zostávajú v platnosti.

Detail

Tvoríme kraj s TTSK

Galanta - Sereď

Okolo Slovenska

Oznamy

18.01.2019

Oznámenie o začatí konania o výrube drevín, C KN parc.č.5329/2, 5332/5 a 5331/1, kú: Galanta

Dňa 15.01.2019 požiadala Ing. Eva Vinceová a Ing. Jozef Vince, bytom Bernolákovská 18/B, 900 28 Ivanka pri Dunaji, o vydanie súhlasu na výrub drevín - náletových drevín a krovitého porastu vo výmere 3 4180 m2, rastúcich na pozemku parc.č.5329/2, 5332/5 a 5331/1, druh pozemku vinica a zast. plocha, kat. územie Galanta, mimo zastavaného územia mesta Galanta (Za železnicou), vo vlastníctve žiadateľa.

Detail

17.01.2019

Oznámenie o začatí konania o výrube drevín, C KN parc.č.346/56, kú: Galanta

Dňa 14.01.2019 požiadala Zlatica Szalayová, bytom Mierová 1430/45, 924 01 Galanta, o vydanie súhlasu na výrub drevín - Borovica - 2 ks, ktoré rastú na verejnom priestranstve pred bytovým domom súp.č.1430/45 a 47, na pozemku registra C KN parc.č.346/56,vo vlastníctve mesta Galanta, druh pozemku ost. pl., kú Galanta, v zastavanom území mesta Galanta (ul. Mierová).

Detail

16.01.2019

Tvoríme kraj s TTSK

Trnavská župa pripravila pre obyvateľov nášho regiónu možnosť predložiť, a tiež vybrať projekty, ktoré prispejú k zlepšeniu života v našej obci.

Detail

10.01.2019

Odstávka pitnej vody v Galante, ulica Nemocničná.

Oznamujeme Vám, že dňa 11.1.2019 od 7:30 bude z dôvodu poruchy na verejnom vodovode odstávka pitnej vody v Galante – ulica Nemocničná.

Detail

09.01.2019

Dôchodcovia žijúci v zahraničí majú v januári dôležitú povinnosť

SOCIÁLNA POISŤOVŇA UPOZORŇUJE: Dôchodcovia žijúci v zahraničí majú v januári dôležitú povinnosť

Detail

09.01.2019

Výstavy a veľtrhy 2019

Mesto Galanta sa pravidelne zúčastňuje výstav cestovného ruchu doma aj v zahraničí, aby spropagovalo turistické atrakcie, kultúrno - historické pamiatky a svoj rastúci potenciál v oblasti turizmu. V tomto roku nás stretnete na výstave GO Regiontour v Brne, IFT Slovakiatour v Bratislave a koncom februára na výstave Utazás/Travel v Budapešti.

Detail

07.01.2019

Výzva na predkladanie návrhov "Športovec roka Mesta Galanta za rok 2018

Mesto Galanta každoročne udeľuje ocenenie Športovec roka, kde sa oceňujú športovci s najväčšími športovými úspechmi. Za týmto účelom mesto Galanta vyzýva širokú verejnosť na predloženie návrhov na udelenie športových ocenení pre nasledujúce kategórie: a) Športovec roka vek do 18 rokov. b) Športovec roka vek nad 18 rokov. c) Športový kolektív roka. d) Tréner roka.

Detail

07.01.2019

Zber vianočných stromčekov

Technické služby mesta Galanta zabezpečia zber a odvoz vianočných stromčekov aj počas tohtoročnej zimy. Odvoz stromčekov už prebieha a bude zabezpečený do 28. 02. 2019.

Detail