Navigácia

Obsah

Udalosti a aktuality

30.11.2018

habana social club

Pozvánka na tanečno-hudobnú show Habana Social Club

Mestské kultúrne stredisko Galanta Vás pozýva na vystúpenie svetoznámej tanečnej skupiny Habana Social Club, ktorá sa uskutoční dňa 30. novembra 2018 od 19-tej hodiny v estrádnej sále MsKS. Vstupné: 20 EUR

Detail

08.11.2018 - 09.12.2018

výstava

Vernisáž výstavy Klubu textilných výtvarníkov Arttex

Mestské kultúrne stredisko v Galante Vás srdečne pozýva na slávnostnú vernisáž výstavy Klubu textilných výtvarníkov, ktorá sa uskutoční dňa 8. novembra 2018 od 17-tej hodiny v Renesančnom kaštieli v Galante. Výstava potrvá do 9.12.2018.

Detail

06.12.2018

alma

Koncert venovaný deťom k Mikulášu-maďarská skupina Alma

Mestské kultúrne stredisko v Galante pozýva deti a rodičov na koncert maďarskej skupiny Alma, ktorý je venovaný deťom k Mikulášu. Koncert sa uskutoční 6. decembra 2018 od 17-tej hodiny v Mestskom kultúrnom stredisku. Vstupné: 9,00 EUR Info: 031/7802787

Detail

19.09.2018 - 01.12.2018

foto1

Pozvánka na výstavu "Významné výročia slovenských dejín"

Trnavský samosprávny kraj-Vlastivedné múzeum v Galante Vás pozýva na vernisáž výstavy "Významné výročia slovenských dejín", ktorá sa uskutoční 19.septembra 2018 od 17-tej hodiny vo Vlastivednom múzeu. Hudobný hosť: ZUŠ Josepha Haydna Výstava potrvá do 1.12.2018.

Detail

Voľby 2018

Vianoce v Galante

Okolo Slovenska

Oznamy

20.11.2018

Schválený rozpočet mesta na rok 2019 a viacročný rozpočet na roky 2020 a 2021

V prílohe je k dispozícii schválený rozpočet mesta na rok 2019 a viacrorčný rozpočet na roky 2020 a 2021.

Detail

16.11.2018

Výberové konanie

Mesto Galanta vyhlasuje výberové konanie na pozíciu prednosta Mestského úradu v Galante.

Detail

16.11.2018

Oznámenie o začatí konania o výrube drevín, C KN parc.č.1078/2, kú: Galanta

Dňa 14.11.2018 požiadala Eva Teplická a spoluvlastníci, bytom Hodská 359/31, 924 01 Galanta o vydanie súhlasu na výrub drevín 1 ks Smrek obyčajný (Picea abies), 1 ks Borovica čierna (Pinus nigra) a 1 ks Čerešňa višňová (Prunus cerasus), ktoré rastú na pozemku parc.č.1078/2, druh pozemku: zast. plocha, kú: Galanta, v zastavanom území mesta Galanta (ul. Hodská), vo vlastníctve žiadateľa.

Detail

14.11.2018

OZNAM o prerušení dodávky elektrickej energie

OZNAM o prerušení dodávky elektrickej energie, dňa 22112018

Detail

11.11.2018

Výsledky volieb v meste Galanta

Zápisnica mestskej volebnej komisie o výsledku volieb v meste Galanta vo voľbách do orgánov samosprávy.

Detail

09.11.2018

Mlyn v Jelke zatvorený do odvolania

Vlastivedné múzeum v Galante, ako správca vysunutej expozície informuje, že Vodný kolový mlyn v Jelke bude z dôvodu obnovy zatvorený do odvolania.

Detail

09.11.2018

Ponuka TsMG na odpredaj hnuteľného majetku - vozidla ŠKODA 706, zberové vozidla RENAULT a MERCEDES

Technické služby mesta Galanta ponúkajú na predaj hnuteľný majetok: vozidlo ŠKODA 706, zberové vozidlo RENAULT a MERCEDES. Viac info v prílohe.

Detail

09.11.2018

Oznam o zriadení stálej telefonickej služby

Oznam o zriadení stálej telefonickej služby

Detail