Navigácia

Obsah

Udalosti a aktuality

13.02.2019 - 11.05.2019

plagát slov

Výstava "Čaro muziky"

Trnavský samosprávny kraj a Vlastivedné múzeum v Galante Vás pozýva na výstavu ľudových nástrojov zo zbierky Kornela Duffeka pod názvom "Čaro muziky". Výstavu si môžete pozrieť do 11. mája 2019 vo Vlastivednom múzeu. Bližšie informácie v prílohe.

Detail

07.02.2019 - 15.03.2019

Galantská paleta

Galantská paleta 2019

Galantské osvetové stredisko Vás pozýva na výstavu výtvarných diel pod názvom "Galantská paleta", ktorá sa koná v dňoch 7.2.-15.3.2019 v priestoroch Renesančného kaštieľa v Galante. Na výstave sa prezentuje 29 neprofesionálnych umelcov. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý je aj hlavným partnerom podujatia.

Detail

14.01.2019 - 28.02.2019

Hlasovanie za ihrisko Žihadielko 1

Hlasovanie za ihrisko Žihadielko

Žihadielko je spať! Hlasujte denne na www.zihadielko.sk , aby sme získali nové ihrisko pre naše mesto. Viac na www.zihadielko.sk

Detail

Žiadosť o vydanie súhlasu obce o pobyte cudzincov

Tvoríme kraj s TTSK

Galanta - Sereď

Okolo Slovenska

Oznamy

22.02.2019

O prechod z invalidného na starobný dôchodok treba požiadať !

Súbeh invalidného a starobného dôchodku nie je možný.

Detail

22.02.2019

OZNAM_volebné okrsky pre voľby do Európskeho parlamentu

OZNAM_volebné okrsky pre voľby do Európskeho parlamentu

Detail

22.02.2019

Zverejnenie výsledkov výberového konania_vedúci FaMO

Zverejnenie výsledkov výberového konania_vedúci FaMO

Detail

22.02.2019

Vyhradenie plôch na verejných priestranstvách na vylepovanie volebných plagátov počas volebnej kampane

Vyhradenie plôch na verejných priestranstvách na vylepovanie volebných plagátov počas volebnej kampane

Detail

21.02.2019

Oznámenie o začatí konania o výrube drevín, C KN parc.č.2063/1, 2063/17 a 2063/18, kú: Galanta

Dňa 19.02.2019, spoločnosť HYGESIA, s. r. o., so sídlom Matúškovská cesta 881, 924 01 Galanta, požiadala o vydanie súhlasu na výrub drevín, ktoré rastú na pozemku registra C KN parc.č.2063/1, 2063/17 a 2063/18, kat. územie Galanta, v jej vlastníctve, z dôvodu, že dreviny sú prestarnuté, majú vyschnuté konáre, hrozí ich ulomenie, ohrozujú vzdušné vedenie a budovu. Nachádzajú sa v trase výstavby budúceho parkoviska.

Detail

21.02.2019

Vyhlásenie výtvarnej a literárnej súťaže

Mesto Galanta a Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. z príležitosti Svetového dňa vody vyhlasujú súťaž pre deti materských a žiakov základných škôl.

Detail

20.02.2019

Žiadosť o vydanie súhlasu obce o pobyte cudzincov

Žiadosť o súhlas obce o tom, že ubytovanie v nehnuteľnosti, kde sa bude štátny príslušník tretej krajiny zdržiavať počas pobytu, spĺňa podmienky podľa osobitného predpisu.

Detail