Navigácia

Obsah

ZVEREJNENIE ZOZNAMU DAŇOVÝCH DLŽNÍKOV

Typ: ostatné
Mesto Galanta ako správca dane v zmysle § 52 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňuje zoznam daňových dlžníkov na miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, u ktorých eviduje podľa stavu k 31.12.2016 daňový nedoplatok, ktorý presiahol u fyzickej osoby (aj fyzické osoby – podnikatelia) 160 € a u právnickej osoby 1 600 €.

Príloha

Vytvorené: 27. 4. 2017
Posledná aktualizácia: 25. 10. 2017 14:34
Autor: Ing. Juraj Srnka, PhD.